Veřejná zakázka: Nové zpevněné plochy a parkoviště u pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1519
Systémové číslo: P19V00000068
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-018603
Datum zahájení: 04.03.2019
Nabídku podat do: 08.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nové zpevněné plochy a parkoviště u pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je stavba nové areálové komunikace a chodníků. Komunikace je obousměrná, šířky min. 5,50m. Nová komunikace se napojuje na stávající areálové komunikace. Nově jsou zde navržena kolmá parkovací stání, která jsou vzhledem ke svažitosti terénu navržena s opěrnou zdí. Kryt komunikace je navržen z asfaltového betonu, chodníky pak ze zámkové dlažby.
Odvodnění komunikace a zpevněných ploch je provedeno pomocí příčných a podélných sklonů do uličních vpustí nebo do zeleně. Součástí prováděných prací je i přeložení a doplnění veřejného osvětlení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
 • IČO: 25488627
 • Poštovní adresa:
  Sociální péče 3316/12A
  401 13, Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Samostatné oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky