Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nové zpevněné plochy a parkoviště u pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.03.2019 13:38:08
Předmět Oznámení - úprava termínu prohlídky místa plnění

Oznámení - úprava termínu prohlídky místa plnění


Přílohy
- Oznámení.pdf (43.20 KB)