Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Myčky podložních mís pro Krajskou zdravotní, a.s.
nadlimitní Zadávání 17.01.2020
Myčky podložních mís pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 1: Oddělení následné péče Nemocnice Teplice, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 17.01.2020 21.02.2020 10:00
Monitor vitálních funkcí pro Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z II.
nadlimitní Příjem nabídek 17.01.2020 21.02.2020 10:00
Barevné multifunkční zařízení, Nemocnice Most, o. z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2020 29.01.2020 13:00
Podpora technologií datacenter 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.01.2020 24.01.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - část 1: Monitorovací systémy pro ARO oddělení, chirurgii JIP a dospávací pokoj a anesteziologické přístroje vč. monitorů vitálních funkcí pro oddělení COS pro Nemocnici Teplice, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 06.01.2020 10.02.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - část 2: Transportní monitory pro Nemocnici Děčín, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 06.01.2020 10.02.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Automatický dezinfektor endoskopů I.
nadlimitní Příjem nabídek 06.01.2020 10.02.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Defibrilátory s monitorací životních funkcí I.
nadlimitní Příjem nabídek 06.01.2020 10.02.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Dodávka monitorů životních funkcí a anesteziologických přístrojů
nadlimitní Zadávání 06.01.2020
Dodávka Kardiotokografu se skalpovými elektrodami do Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice o. z.
nadlimitní Příjem nabídek 02.01.2020 06.02.2020 10:00
Dodávky materiálu pro inkontinenci - část 1: Vložky porodnické
nadlimitní Příjem nabídek 30.12.2019 03.02.2020 10:00
Dodávky materiálu pro inkontinenci
nadlimitní Zadávání 30.12.2019
Dodávky materiálu pro inkontinenci - část 2: Absorpční podložky pod nemocné
nadlimitní Příjem nabídek 30.12.2019 03.02.2020 10:00
Dodávky materiálu pro inkontinenci - část 3: Absorpční podložky s lepením
nadlimitní Příjem nabídek 30.12.2019 03.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50  ››