Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Statické zajištění a úpravy pavilonu J - dětské oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2018 24.09.2018 10:00
Oftalmologický operační mikroskop
nadlimitní Příjem nabídek 10.09.2018 15.10.2018 10:00
Nástavba 3. NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2018 12.10.2018 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - Gynekologické vyšetřovací křeslo
nadlimitní Příjem nabídek 05.09.2018 12.10.2018 10:00
Plicní ventilátor kompatibilní pro magnetickou rezonanci, Masarykova nemocnice, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 05.09.2018 11.10.2018 10:00
Toaletní a mycí potřeby II.
nadlimitní Příjem nabídek 04.09.2018 09.10.2018 10:00
Masarykova nemocnice Ústí n. L. – pořízení funkčního elektrického neurostimulátoru pro Rehabilitační oddělení
nadlimitní Příjem nabídek 26.08.2018 01.10.2018 10:00
Dodávky zdravotnického prádla a obuvi pro Krajskou zdravotní, a.s. Část 1 – Osobní prádlo pro zdravotnický personál
nadlimitní Hodnocení 24.08.2018 20.09.2018 10:00
Dodávka infuzních a oplachových roztoků pro Krajskou zdravotní, a.s. 2018 II.
nadlimitní Příjem nabídek 24.08.2018 01.10.2018 10:00
Dodávka a montáž rozvodů medicinálních plynů včetně zdrojů pro nové pracoviště magnetické rezonance, interního příjmu a gastroenterologie v 1. PP pavilonu interny - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
podlimitní Hodnocení 24.08.2018 11.09.2018 10:00
Rekonstrukce jednotky intenzivní péče chirurgického oddělení, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – design and build
podlimitní Prokazování kvalifikace 24.08.2018 02.10.2018 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou KABAZITAXEL
nadlimitní Příjem nabídek 24.08.2018 01.10.2018 10:00
Anesteziologické přístroje vč. monitorů vitálních funkcí pro oddělení ARO
nadlimitní Příjem nabídek 24.08.2018 01.10.2018 10:00
Část 1 - Anesteziologické přístroje vč. monitorů vitálních funkcí pro oddělení ARO nemocnice Chomutov o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 24.08.2018 01.10.2018 10:00
Část 2 - Anesteziologické přístroje vč. monitorů vitálních funkcí pro oddělení ARO, nemocnice Děčín o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 24.08.2018 01.10.2018 10:00
všechny zakázky