Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a výhřevná lůžka II - Standardní inkubátor
nadlimitní Příjem nabídek 08.07.2019 20.08.2019 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Dodávka zdravotnických přístrojů - část 4: Elektrická odsávačka dýchacích cest
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2019 16.07.2019 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Dodávka zdravotnických přístrojů - část 2: Mobilní odsávačka
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2019 16.07.2019 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Dodávka zdravotnických přístrojů - část 3: 12-svodové EKG s vysokým rozlišením pro novorozence
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2019 16.07.2019 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Dodávka zdravotnických přístrojů - část 1: Přístroj pro řízenou hypotermii se servořízením teploty pacienta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2019 22.07.2019 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Dodávka zdravotnických přístrojů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2019 22.07.2019 10:00
Elektrokonvulzivní přístroj pro oddělení Psychiatrie, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2019 15.07.2019 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z. – Plicní ventilátory s nCPAP
nadlimitní Příjem nabídek 04.07.2019 09.08.2019 10:00
Myčka podložních mís pro neurologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. II.
nadlimitní Příjem nabídek 02.07.2019 06.08.2019 10:00
Dodávka aktivních antidekubitních systémů do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 01.07.2019 05.08.2019 10:00
Monitor vitálních funkcí pro Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 25.06.2019 31.07.2019 10:00
Dodávka a instalace aplikace pro využití revizí a pasportizace
nadlimitní Příjem nabídek 24.06.2019 08.08.2019 12:00
Laboratorní vyšetřovací metody – Mikrobiologie I.
nadlimitní Příjem nabídek 24.06.2019 30.07.2019 10:00
Dodávka obvazového materiálu I. – Gázový materiál a výrobky z netkané textilie - část 1: Tampóny z gázy nesterilní
nadlimitní Příjem nabídek 24.06.2019 30.07.2019 10:00
Dodávka obvazového materiálu I. – Gázový materiál a výrobky z netkané textilie - část 2: Tampóny z gázy sterilní
nadlimitní Příjem nabídek 24.06.2019 30.07.2019 10:00
všechny zakázky