Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Paměťové moduly pro servery Krajské zdravotní a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2024 07.06.2024 11:00
Šokový zmrazovač pro transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2024 07.06.2024 10:00
Systém pro řízené chlazení pacienta včetně vázaného spotřebního materiálu pro KAPIM a Kardiologickou kliniku Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
podlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 10.06.2024 10:00
Pronájem ultrazvukového přístroje pro gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Most, o.z. II.
nadlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 26.06.2024 10:00
Pronájem ultrazvukového přístroje pro gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Litoměřice, o.z. II.
nadlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 26.06.2024 10:00
Nerezový inventář pro Kardiochirurgickou kliniku - vybavení nové budovy Kardiocentra
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2024 03.06.2024 10:00
Stojany k infuzní technice Agilia pro KAPIM Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2024 31.05.2024 11:00
Dokovací stanice pro infuzní techniku Agilia do MRI pro KAPIM Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2024 31.05.2024 10:00
Předběžná tržní konzultace - Spalování odpadů pro Krajskou zdravotní, a.s.
nadlimitní Hodnocení 20.05.2024 24.05.2024 14:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou PONESIMOD
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2024 18.06.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou MESOCAIN 2024
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2024 18.06.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou INTERFERON BETA-1A v množství 22mcg/0,5ml a 44mcg/0,5ml 2024
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2024 18.06.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou HEPARIN 2024
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2024 18.06.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s kombinací účinných látek EMTRICITABIN, TENOFOVIR-ALAFENAMID A RILPIVIRIN
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2024 18.06.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s kombinací účinných látek EMTRICITABIN, TENOFOVIR-ALAFENAMID A BIKTEGRAVIR
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2024 18.06.2024 10:00
všechny zakázky