Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 6 ks ventilátorů do Krajské zdravotní, a.s. - ČÁST 1: 3 ks ventilátorů pro dlouhodobou ventilaci
nadlimitní Příjem nabídek 16.10.2017 06.11.2017 10:00
Dodávka 6 ks ventilátorů do Krajské zdravotní, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 16.10.2017 06.11.2017 10:00
Dodávka 6 ks ventilátorů do Krajské zdravotní, a.s. - ČÁST 2: 3 ks ventilátorů pro oddělení ARO a chirurgické oddělení
nadlimitní Příjem nabídek 16.10.2017 06.11.2017 10:00
Servisní zabezpečení přístrojového vybavení Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Teplice - počítačový tomograf Optima CT660
nadlimitní Příjem nabídek 10.10.2017 14.11.2017 10:00
Servisní zabezpečení přístrojového vybavení Radiodiagnostického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem - magnetické rezonance Magnetom Avanto
nadlimitní Příjem nabídek 10.10.2017 14.11.2017 10:00
Morcelátor k bipolární enukleaci prostaty, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.10.2017 18.10.2017 10:00
Chirurgický aspirátor CUSA
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.10.2017 17.10.2017 10:00
Pojízdný skiaskopický přístroj s C - ramenem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 2017
nadlimitní Příjem nabídek 20.09.2017 25.10.2017 10:00
Rekonstrukce budovy "O" - Gynekologická vila, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - projektové práce
nadlimitní Hodnocení 11.09.2017 16.10.2017 10:00
Stavební úpravy na Oddělení KAPIM, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - projektové práce
nadlimitní Hodnocení 07.09.2017 12.10.2017 10:00
Nový pavilon COS včetně JIP a standardních lůžek, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - projektové práce
nadlimitní Příjem nabídek 06.09.2017 10.11.2017 10:00
Zřízení nového Oddělení klinické alergologie a imunologie a Centra léčby chronické bolesti, Krajské zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - projektové práce
nadlimitní Hodnocení 01.09.2017 11.10.2017 10:00
Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - projektové práce
nadlimitní Hodnocení 30.08.2017 03.10.2017 10:00
Centrální dispečink sanitářů, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - projektové práce
nadlimitní Hodnocení 30.08.2017 04.10.2017 10:00
Dodávka nákladních vozidel pro Krajskou zdravotní, a.s. II
podlimitní Hodnocení 30.08.2017 22.09.2017 10:00
všechny zakázky