Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Systém odvíječů a etiket pro Krajskou zdravotní, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2018 26.10.2018 10:00
Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a.s. II.
nadlimitní Příjem nabídek 02.10.2018 06.11.2018 10:00
Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a.s. II. - část 2: Chirurgické operační svítidlo pro Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Teplice, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 02.10.2018 06.11.2018 10:00
Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a.s. II. - část 1: Chirurgická operační svítidla pro Centrální operační sály Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 02.10.2018 06.11.2018 10:00
Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a.s. II. - část 3: Chirurgické operační svítidlo pro Oční oddělení Nemocnice Teplice, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 02.10.2018 06.11.2018 10:00
Endoskopická sestava pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnici Děčín, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 01.10.2018 05.11.2018 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou BEVACIZUMAB
nadlimitní Příjem nabídek 27.09.2018 05.11.2018 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou TRASTUZUMAB
nadlimitní Příjem nabídek 27.09.2018 05.11.2018 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou TRASTUZUMAB - část 1: intravenenózní podání
nadlimitní Příjem nabídek 27.09.2018 05.11.2018 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou TRASTUZUMAB - část 2: subkutánní podání
nadlimitní Příjem nabídek 27.09.2018 05.11.2018 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou RITUXIMAB
nadlimitní Příjem nabídek 27.09.2018 05.11.2018 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou RITUXIMAB část: 1 - ampule 1400 mg
nadlimitní Příjem nabídek 27.09.2018 05.11.2018 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou RITUXIMAB část: 2 - v koncentraci 10 mg / 1 ml A - úhrada plná indikace
nadlimitní Příjem nabídek 27.09.2018 05.11.2018 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou RITUXIMAB část: 3 - v koncentraci 10 mg / 1 ml B - úhrada v indikaci CLL
nadlimitní Příjem nabídek 27.09.2018 05.11.2018 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou FIBRINOGEN LIDSKÝ
nadlimitní Příjem nabídek 27.09.2018 05.11.2018 10:00
všechny zakázky