Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Přístroje pro diagnostiku mozku - část 1: Monitor NIRS pro měření regionální saturace tkáně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2019 23.09.2019 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Přístroje pro diagnostiku mozku - část 3: EEG přístroj diagnostický s videomonitoringem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2019 23.09.2019 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Přístroje pro diagnostiku mozku - část 2: Monitor mozkových funkcí vč. monitorování obou hemisfér EEG a aEEG
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2019 23.09.2019 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Přístroje pro diagnostiku mozku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2019 23.09.2019 10:00
Dodávka nábytku pro oddělení šestinedělí, Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
nadlimitní Příjem nabídek 10.09.2019 15.10.2019 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z. - Monitor pro monitorování hemodynamiky III
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2019 20.09.2019 10:00
Dodávka obvazového materiálu III. – Obvazy, obinadla a antitrombotické punčochy
nadlimitní Příjem nabídek 30.08.2019 07.10.2019 10:00
Dodávka obvazového materiálu III. – Obvazy, obinadla a antitrombotické punčochy: část 1 Elastická fixační obinadla
nadlimitní Příjem nabídek 30.08.2019 07.10.2019 10:00
Dodávka obvazového materiálu III. – Obvazy, obinadla a antitrombotické punčochy: část 2 Hydrofilní obinadla pletená
nadlimitní Příjem nabídek 30.08.2019 07.10.2019 10:00
Dodávka obvazového materiálu III. – Obvazy, obinadla a antitrombotické punčochy: část 5 Tubulární obvazy
nadlimitní Příjem nabídek 30.08.2019 07.10.2019 10:00
Dodávka obvazového materiálu III. – Obvazy, obinadla a antitrombotické punčochy: část 8 Antitrombotické punčochy stehenní
nadlimitní Příjem nabídek 30.08.2019 07.10.2019 10:00
Dodávka obvazového materiálu III. – Obvazy, obinadla a antitrombotické punčochy: část 3 Elastická kompresivní obinadla
nadlimitní Příjem nabídek 30.08.2019 07.10.2019 10:00
Dodávka obvazového materiálu III. – Obvazy, obinadla a antitrombotické punčochy: část 4 Kohezivní obinadla
nadlimitní Příjem nabídek 30.08.2019 07.10.2019 10:00
Dodávka obvazového materiálu III. – Obvazy, obinadla a antitrombotické punčochy: část 7 Sádrová obinadla
nadlimitní Příjem nabídek 30.08.2019 07.10.2019 10:00
Dodávka obvazového materiálu III. – Obvazy, obinadla a antitrombotické punčochy: část 6 Podkladová vata
nadlimitní Příjem nabídek 30.08.2019 07.10.2019 10:00
všechny zakázky