Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace a rozšíření centrální sterilizace (CS I) v pavilonu A, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - projektový a inženýrský servis
nadlimitní Příjem nabídek 25.11.2022 30.12.2022 10:00
Bifazický defibrilátor pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 22.11.2022 27.12.2022 10:00
Implementace a provozní podpora Elektronického systému spisové služby v Krajské zdravotní, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 21.11.2022 13.12.2022 10:00
REACT-EU 98 a 99 - Dodávky systémů pro ohřev pacienta pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 1: Systémy pro ohřev a chlazení pacienta – Ohřívací jednotky
nadlimitní Příjem nabídek 16.11.2022 21.12.2022 10:00
REACT-EU 98 a 99 - Dodávky systémů pro ohřev pacienta pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 2: Systémy pro ohřev a chlazení pacienta - Vyhřívané podložky
nadlimitní Příjem nabídek 16.11.2022 21.12.2022 10:00
REACT-EU 98 a 99 - Dodávky systémů pro ohřev pacienta pro Krajskou zdravotní, a.s.
nadlimitní Zadávání 16.11.2022
REACT-EU 98, 100 - Přístroje pro monitorování koagulačních vlastností krve - tromboelastografy pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 16.11.2022 21.12.2022 10:00
REACT-EU 98 - Dodávky elektrických odsávaček pro Krajskou zdravotní, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 16.11.2022 02.01.2023 10:00
Chirurgický CO2 laser s kolposkopem pro Gynekologicko-porodnické oddělení - Nemocnice Teplice, o.z., II.
podlimitní Příjem nabídek 16.11.2022 09.12.2022 10:00
REACT-EU 98 - Hmotnostní spektrometry II. - Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (GC-MS), Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 14.11.2022 19.12.2022 10:00
REACT-EU 98 - Hmotnostní spektrometry II. - Hmotnostní spektrometr (LC-MS), Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 14.11.2022 19.12.2022 10:00
REACT-EU 98 – Hmotnostní spektrometry II.
nadlimitní Zadávání 14.11.2022
Modernizace a rozšíření vozového parku Krajské zdravotní a.s. N1 – velké dodávky – VIII.
podlimitní Příjem nabídek 13.11.2022 02.12.2022 13:00
Modernizace a rozšíření vozového parku Krajské zdravotní a.s. N1 – velké dodávky – VII.
podlimitní Příjem nabídek 13.11.2022 02.12.2022 13:00
Modernizace a rozšíření vozového parku Krajské zdravotní a.s. N1 – malé dodávky – VI.
podlimitní Příjem nabídek 13.11.2022 02.12.2022 13:00
všechny zakázky