Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístroj pro mimotělní oběh
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2018 09.03.2018 00:00
Monitory životních funkcí vč. centrály
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2018 12.03.2018 10:00
Extrakorporální membránová oxygenace
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2018 09.03.2018 10:00
Anesteziologické přístroje a monitory živ. funkcí
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2018 09.03.2018 10:00
Zřízení parkovacích ploch, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Most, o.z. - projektové práce
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2018 07.03.2018 10:00
EKG přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. – ČÁST 1: EKG přístroje pro urgentní příjem, ARO a infekční oddělení
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2018 19.02.2018 10:00
EKG holtery pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 2: Holterovský systém vč. 4 záznamníků pro Nemocnici Děčín, o.z.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2018 19.02.2018 10:00
EKG přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2018 19.02.2018 10:00
EKG přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. – ČÁST 2: EKG přístroj pro interní oddělení
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2018 19.02.2018 10:00
EKG přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. – ČÁST 3: EKG přístroj pro dětské oddělení
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2018 19.02.2018 10:00
EKG holtery pro Krajskou zdravotní, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2018 19.02.2018 10:00
EKG holtery pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 1: Holterovský systém vč. 1 záznamníku pro Nemocnici Teplice, o.z.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2018 19.02.2018 10:00
Systém SPECT pro oddělení nukleární medicíny v Nemocnici Chomutov, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 02.02.2018 12.03.2018 10:00
Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - oddělení následné péče Zahražany II.
podlimitní Příjem nabídek 30.01.2018 12.03.2018 09:00
Komplexní rekonstrukce rozvodů ZTI vč. hygienických zařízení v pavilonu "D", Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - projektové práce
nadlimitní Příjem nabídek 23.01.2018 27.02.2018 10:00
všechny zakázky