Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Gynekologické křeslo a transportní lůžka
nadlimitní Zadávání 01.12.2020
Elektrické odsávačky pro Krajskou zdravotní, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2020 02.12.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Kardiotokografy I.
nadlimitní Příjem nabídek 26.11.2020 04.01.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Monitorovací systémy II.
nadlimitní Příjem nabídek 25.11.2020 04.01.2021 10:00
Modernizace přístrojového vybavení – LU, CT-simulátor, terapeutický RTG, kardio SPECT - Zřízení zákrokového sálu brachyterapie vč. nástavby 2.NP,Komplexní onkologické centrum V Podhájí, Krajská zdravotní, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2020 03.12.2020 13:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky III. část 1: Ultrazvukový přístroj diagnostický (Nemocnice Teplice, o.z., Urologické oddělení)
nadlimitní Příjem nabídek 19.11.2020 28.12.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky III. část 2: Operační ultrazvuk (Nemocnice Děčín, o.z., Chirurgické oddělení)
nadlimitní Příjem nabídek 19.11.2020 28.12.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky III.
nadlimitní Zadávání 19.11.2020
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Instrumentária pro osteosyntézy kostí
nadlimitní Příjem nabídek 16.11.2020 22.12.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Mycí a dezinfekční automaty II.
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2020 18.12.2020 13:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Sterilizátory II. část 1: Plazmové sterilizátory - Nemocnice Chomutov, o.z. a Nemocnice Děčín, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2020 18.12.2020 13:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Sterilizátory II. část 2: Parní sterilizátory pro Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Most o. z.
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2020 18.12.2020 13:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Sterilizátory II.
nadlimitní Zadávání 13.11.2020
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Skiaskopické přístroje s C ramenem II. část 1: Skiaskopický přístroj s C-ramenem I. (Nemocnice Děčín, chirurgické oddělení)
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2020 18.12.2020 13:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Skiaskopické přístroje s C ramenem II. část 2: Skiaskopický přístroj s C-ramenem II. (Nemocnice Most, chirurgické oddělení a Nemocnice Chomutov, oddělení centrálních operačních sálů)
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2020 18.12.2020 13:00
všechny zakázky