Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pytle na infekční odpad s potiskem pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021
nadlimitní Příjem nabídek 11.06.2021 19.07.2021 10:00
Dodávky zdravotnického vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021 - ČÁST 1 - Invalidní pacientské vozíky
nadlimitní Příjem nabídek 11.06.2021 16.07.2021 10:00
Dodávky zdravotnického vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021
nadlimitní Zadávání 11.06.2021
Transportní lůžko pro Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Děčín, o. z. III.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2021 24.06.2021 10:00
Zvýšení kvality psychiatrické péče - Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 09.06.2021 14.07.2021 13:00
Datové připojení oddělení následné péče Ryjice
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2021 13.07.2021 10:00
Zřízení zákrokového sálu brachyterapie vč. nástavby 2.NP, Komplexní onkologické centrum V Podhájí, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.- stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 28.05.2021 23.06.2021 15:00
Dodávka antivirového řešení pro Krajskou zdravotní, a.s. 2021 II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2021 28.06.2021 10:00
Obnovení služeb Microsoft Software Assurance 2021
podlimitní Hodnocení 28.05.2021 14.06.2021 13:00
Mozkový kortikální stimulátor pro Neurochirurgickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
podlimitní Příjem nabídek 28.05.2021 17.06.2021 10:00
ČÁST 2 - Dodávky tonerů pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021 – Originální spotřební materiál
nadlimitní Příjem nabídek 27.05.2021 01.07.2021 10:00
ČÁST 1 - Dodávky tonerů pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021 – Alternativní spotřební materiál
nadlimitní Příjem nabídek 27.05.2021 01.07.2021 10:00
Dodávky tonerů pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021
nadlimitní Zadávání 27.05.2021
Zřízení nového pracoviště PET/CT, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. - stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 27.05.2021 17.06.2021 14:00
Zajištění daňového poradenství a konzultačních služeb pro KZ, a. s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2021 09.06.2021 10:00
všechny zakázky