Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Monitorovací systémy III.
nadlimitní Příjem nabídek 26.02.2021 06.04.2021 10:00
Monitor vitálních funkcí pro KAPIM – Centrum pro léčbu chronické bolesti II
nadlimitní Příjem nabídek 26.02.2021 07.04.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Operační stoly III. - část 2: Operační stůl pro Nemocnici Děčín, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 25.02.2021 06.04.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Operační stoly III. - část 1: Operační stoly pro Nemocnici Chomutov, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 25.02.2021 06.04.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Operační stoly III.
nadlimitní Zadávání 25.02.2021
Lupové operační brýle II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 08.03.2021 10:00
Instrumentária pro osteosyntézy kostí
nadlimitní Příjem nabídek 23.02.2021 30.03.2021 10:00
Dodávka a montáž speciálního zdravotnického nábytku na oddělení centrálních operačních sálů, Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
nadlimitní Příjem nabídek 15.02.2021 01.04.2021 10:00
Panoramatický RTG přístroj pro Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 15.02.2021 22.03.2021 10:00
Dodávka antivirového řešení pro Krajskou zdravotní, a.s. 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.02.2021 15.03.2021 10:00
Nové energocentrum - Trafostanice TS 4 vč. náhradního zdroje elektrické energie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - projektové práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.02.2021 01.03.2021 15:00
Podpora technologií datacenter 2021
podlimitní Hodnocení 01.02.2021 05.03.2021 10:00
Ventilátory pro Iktové centrum Nemocnice Most, o. z.
nadlimitní Příjem nabídek 01.02.2021 06.04.2021 10:00
Dodávky materiálu na datové rozvody pro Krajskou zdravotní a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 01.02.2021 17.02.2021 10:00
Myčky podložních mís pro KAPIM, Masarykova nemocnice, o.z.
nadlimitní Hodnocení 26.01.2021 02.03.2021 10:00
všechny zakázky