Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výpůjčka hematologického analyzátoru s vázaným spotřebním materiálem pro úsek klinické hematologie a transfuzní služby Krajské zdravotní a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště Rumburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2024 27.02.2024 10:00
Přístroje pro monitorování koagulačních vlastností krve - tromboelastografy pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. a Nemocnice Chomutov, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 15.02.2024 21.03.2024 10:00
Parní sterilizátor pro Oddělení klinické mikrobiologie Krajské zdravotní a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2024 26.02.2024 11:00
Oprava podlahové krytiny na oddělení ORL Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2024 26.02.2024 10:00
Zřízení dětské skupiny, Krajská zdravotní, a.s. - nemocnice Litoměřice, o.z. - projektový a inženýrský servis II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2024 29.02.2024 10:00
Nájem analyzátoru pro extramurální vyšetření včetně vázaného spotřebního materiálu pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.
podlimitní Příjem nabídek 13.02.2024 06.03.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou ENOXAPARIN 2024
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2024 18.03.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou FINGOLIMOD 2024
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2024 18.03.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou GLATIRAMER ACETÁT 2024
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2024 18.03.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou NADROPARIN 2024
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2024 18.03.2024 10:00
Operační stoly pro oddělení COS - Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2024 18.03.2024 10:00
Koncese na výstavbu parkovacího domu v areálu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. včetně správy systému parkování – opakované zadání
nadlimitní Příjem nabídek 08.02.2024 08.04.2024 10:00
Oprava stávajících prostor oddělení ORL Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.02.2024 27.02.2024 11:00
Podpora technologií datacenter 2024
nadlimitní Příjem nabídek 08.02.2024 28.02.2024 10:00
Upgrade magnetické rezonance Avanto 1,5 T II.
nadlimitní Příjem nabídek 07.02.2024 13.03.2024 10:00
všechny zakázky