Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zřízení protialkoholní záchytné stanice Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce II.
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2018 27.08.2018 10:00
Dodání páskové knihovny pro zálohování a archivaci
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.08.2018 17.08.2018 10:00
Bariatrická lůžka pro Krajskou zdravotní, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 31.07.2018 04.09.2018 10:00
Mikroskopy pro Krajskou zdravotní, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 20.07.2018 24.08.2018 10:00
Mikroskopy pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 1 - Laboratorní mikroskop
nadlimitní Příjem nabídek 20.07.2018 24.08.2018 10:00
Mikroskopy pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 2 - Fluorescenční mikroskop
nadlimitní Příjem nabídek 20.07.2018 24.08.2018 10:00
Stavební úpravy stanice větších dětí, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. II.
podlimitní Hodnocení 11.07.2018 27.07.2018 09:00
Ultrazvuková myčka III.
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2018 16.07.2018 13:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou MESOCAIN
nadlimitní Vyhodnoceno 25.06.2018 30.07.2018 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - ČÁST 1: Ultrazvukový přístroj (high-end ultrazvukový přístroj)
nadlimitní Hodnocení 25.06.2018 21.08.2018 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - ČÁST 2: Ultrazvukový přístroj přenosný
nadlimitní Hodnocení 25.06.2018 21.08.2018 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - ČÁST 3: Instrumentárium pro abdominální operativu vč. kontejnerů
nadlimitní Hodnocení 25.06.2018 30.07.2018 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - ČÁST 4: Instrumentárium pro vaginální operativu vč. kontejnerů
nadlimitní Hodnocení 25.06.2018 30.07.2018 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - ČÁST 12: Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace II
nadlimitní Hodnocení 25.06.2018 30.07.2018 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - ČÁST 13: Harmonický skalpel
nadlimitní Vyhodnoceno 25.06.2018 30.07.2018 10:00
všechny zakázky