Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oznámení záměru uzavřít smlouvu k dočasnému zajištění laboratorního vyšetřování k průkazu známek infekce dárců krve
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2024 23.04.2024 14:00
Oprava vnitřních prostor RDG Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2024 22.04.2024 11:00
Laminární box pro oddělení klinické mikrobiologie Krajské zdravotní a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2024 22.04.2024 10:00
Oprava hlavního vstupu vč. schodiště do budovy Polikliniky Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2024 22.04.2024 10:00
Přestavba prostor pro neurorehabilitaci a revitalizace akutní rehabilitace - Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - projektový a inženýrský servis
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.04.2024 22.04.2024 10:00
Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči pro Krajskou zdravotní, a.s. 2024 - část 2 - Jednorázové holicí strojky (holítka)
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2024 18.04.2024 10:00
Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči pro Krajskou zdravotní, a.s. 2024 - část 1 - Jednorázové zubní kartáčky
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2024 18.04.2024 10:00
Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči pro Krajskou zdravotní, a.s., 2024
VZ malého rozsahu Zadávání 04.04.2024
Modernizace porodnice v 1. NP pavilonu E, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. - stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 25.04.2024 10:00
Dodávka a montáž speciálního nábytku do čistého skladu 1.PP COS/HOS - regály - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. II.
nadlimitní Příjem nabídek 02.04.2024 07.05.2024 10:00
Oprava ploché střechy - budova E - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. IV.
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2024 08.04.2024 12:00
Dodávka sedacího nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s., budova Kardiocentra v Ústí nad Labem 2024
podlimitní Hodnocení 26.03.2024 19.04.2024 10:00
Předběžná tržní konzultace - Rozšíření kybernetické bezpečnosti v Krajské zdravotní, a.s. DC3
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.03.2024 28.03.2024 10:00
Dodávka nábytku pro Krajskou zdravotní a.s. budova Kardiocentra v Ústí nad Labem 2024
nadlimitní Hodnocení 14.03.2024 18.04.2024 10:00
Bicyklový ergometr pro Kardiologickou ambulanci Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2024 09.04.2024 10:00
všechny zakázky