Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 2 - Ohřívač krve a tekutin
podlimitní Příjem nabídek 07.12.2023 03.01.2024 10:00
Technický dozor stavebníka na akci „Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z. – stavební práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2023 18.12.2023 10:00
Dodávky ohřívačů infuzí a krevních produktů pro Krajskou zdravotní, a.s. II.
podlimitní Zadávání 07.12.2023
REACT-EU 100 – Licence na užívání software pro analýzu genomů pro Oddělení lékařské genetiky Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2023 15.12.2023 11:00
REACT-EU 100 – Licence k databázi mutací lidských genů pro Oddělení lékařské genetiky Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2023 12.12.2023 12:00
Kombinovaný přístroj pro oční diagnostiku na oční ambulanci Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Litoměřice, o. z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2023 12.12.2023 11:00
REACT-EU 100 – software pro analýzu NGS dat pro Oddělení lékařské genetiky Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2023 12.12.2023 10:00
Dodávky jednorázového plastového nádobí pro Krajskou zdravotní, a.s., 2023
nadlimitní Příjem nabídek 28.11.2023 02.01.2024 10:00
REACT-EU 98 - Přístroje k nepřímé masáži srdce pro ARO oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. IV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2023 08.12.2023 10:00
REACT-EU 100 - Zařízení na výrobu čisté a ultra čisté vody pro Oddělení lékařské genetiky, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.11.2023 05.12.2023 10:00
REACT-EU 98 – Jednodveřový stolní parní sterilizátor pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště Rumburk II
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2023 04.12.2023 11:00
Oprava chirurgie – lůžka C + D v budově E v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z. – stavební práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.11.2023 04.12.2023 12:00
Systém pro screening diabetické retinopatie na Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2023 15.12.2023 10:00
REACT-EU 98 – Ramenní motodlaha pro Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště Rumburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2023 01.12.2023 11:00
REACT-EU 98 – Kolenní motodlahy pro Protetické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Chirurgické oddělení pracoviště Rumburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2023 11.12.2023 09:00
všechny zakázky