Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace
nadlimitní Příjem nabídek 16.11.2018 21.12.2018 10:00
Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - stavební práce III.
podlimitní Příjem nabídek 15.11.2018 30.11.2018 10:00
Zřízení nového Oddělení klinické alergologie a imunologie a Centra léčby chronické bolesti, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - stavební práce II.
podlimitní Příjem nabídek 05.11.2018 23.11.2018 10:00
Fibrobronchoskopy pro Plicní oddělení a Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Most, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 31.10.2018 05.12.2018 10:00
Dodávka USG přístroje pro interní oddělení - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 31.10.2018 05.12.2018 10:00
Stavební úpravy stanice větších dětí, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. III.
podlimitní Hodnocení 29.10.2018 14.11.2018 10:00
Rekonstrukce oddělení neurologie, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - stavební práce
podlimitní Hodnocení 29.10.2018 15.11.2018 10:00
Rekonstrukce budovy O - gynekologická vila, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín,o.z. - stavební práce
podlimitní Hodnocení 29.10.2018 14.11.2018 09:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou PARACETAMOL
nadlimitní Příjem nabídek 26.10.2018 30.11.2018 10:00
Dodávky fludeoxyglukozy pro Krajskou zdravotní, a.s. II.
nadlimitní Příjem nabídek 26.10.2018 30.11.2018 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou ENOXAPARIN
nadlimitní Příjem nabídek 26.10.2018 30.11.2018 10:00
Ultrazvukové přístroje pro kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny pro point of care vyšetření
nadlimitní Příjem nabídek 26.10.2018 30.11.2018 10:00
Kancelářský papír pro Krajskou zdravotní, a.s. 2018 - III.
nadlimitní Příjem nabídek 26.10.2018 30.11.2018 11:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou PARACETAMOL: část 2 - v suspenzi pro perorální použití, v tabletách a čípcích
nadlimitní Příjem nabídek 26.10.2018 30.11.2018 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou PARACETAMOL: část 1 - v infuzním roztoku 10 mg/1 ml
nadlimitní Příjem nabídek 26.10.2018 30.11.2018 10:00
všechny zakázky