Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Monitorovací systémy IV.
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2021 13.10.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Operační stoly IV. - část 1: Operační stoly pro Nemocnici Chomutov, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2021 13.10.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Operační stoly IV. - část 2: Operační stůl pro Nemocnici Děčín, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2021 13.10.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Operační stoly IV.
nadlimitní Zadávání 07.09.2021
Dodávky vázaného spotřebního materiálu pro vyšetřování glykovaného hemoglobinu (HbA1c) a CDT
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.08.2021 30.08.2021 10:00
Vyšetřovací světlo pro chirurgickou ambulanci II.
nadlimitní Příjem nabídek 03.08.2021 24.09.2021 10:00
Pronájem nenasvícených vláken mezi lokalitami B a C
nadlimitní Hodnocení 30.07.2021 16.09.2021 13:00
Pronájem nenasvíceného optického vlákna pro připojení Stomatologické pohotovosti Mírová 2700 do regionální sítě Krajské zdravotní, a.s.
nadlimitní Hodnocení 29.07.2021 02.09.2021 10:00
Osobní ochranné pracovní prostředky pro Krajskou zdravotní a. s., 2021 II.
podlimitní Hodnocení 28.07.2021 19.08.2021 10:00
Dodávka nových blade serverů do infrastruktury Krajské zdravotní, a.s. 2021
nadlimitní Hodnocení 27.07.2021 31.08.2021 10:00
Disková kapacita pro Krajskou zdravotní, a.s. 2021
podlimitní Hodnocení 27.07.2021 18.08.2021 10:00
Dodávky výpočetní techniky pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021
nadlimitní Příjem nabídek 26.07.2021 18.10.2021 10:00
Dodávky nemocničních lůžek včetně příslušenství a antidekubitních matrací pro Krajskou zdravotní, a. s. , 2021 - část 1 - Elektrická nemocniční lůžka standard s matrací a příslušenstvím
nadlimitní Příjem nabídek 20.07.2021 24.09.2021 10:00
Dodávky nemocničních lůžek včetně příslušenství a antidekubitních matrací pro Krajskou zdravotní, a. s. , 2021 - část 5 - Pasivní antidekubitní matrace Linet
nadlimitní Vyhodnoceno 20.07.2021 24.08.2021 10:00
Dodávky nemocničních lůžek včetně příslušenství a antidekubitních matrací pro Krajskou zdravotní, a. s. , 2021 - část 4 - Pasivní antidekubitní matrace kompatibilní s lůžky Linet
nadlimitní Vyhodnoceno 20.07.2021 24.08.2021 10:00
všechny zakázky