Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Laboratorní přístroje část 2:Tromboelastometr pro ARO odd. (Nemocnice Teplice, o.z.)
nadlimitní Zadáno 17.09.2020 22.10.2020 13:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Skiaskopické sklopné stěny vč. pozáručního servisu část 1: Skiaskopické rtg přístroje Nemocnice Chomutov, o. z. a Nemocnice Teplice, o.z. (vč. pozáručního servisu)
nadlimitní Zadáno 17.09.2020 13.11.2020 13:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Skiaskopické sklopné stěny vč. pozáručního servisu
nadlimitní Zadávání 17.09.2020
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Skiaskopické sklopné stěny vč. pozáručního servisu část 2: Skiaskopický rtg přístroj Nemocnice Děčín, o. z. (vč. pozáručního servisu)
nadlimitní Vyhodnoceno 17.09.2020 13.11.2020 13:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Čtečky CR kazet vč. pozáručního servisu
nadlimitní Hodnocení 17.09.2020 29.10.2020 13:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Operační stoly II.
nadlimitní Zadávání 15.09.2020
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Operační stoly II. - část 2: Systémový traumatologický operační stůl s extenční deskou pro Nemocnici Most, o.z.
nadlimitní Zadáno 15.09.2020 21.10.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Operační stoly II. - část 3: Mobilní operační stůl pro Nemocnici Most, o.z.
nadlimitní Zadáno 15.09.2020 18.11.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - část 1: Laparoskopické instrumentárium
nadlimitní Zadáno 04.09.2020 09.10.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - část 2: Hysteroskopické instrumentárium
nadlimitní Zadáno 04.09.2020 09.10.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Laparoskopické a hysteroskopické instrumentárium
nadlimitní Zadávání 04.09.2020
Dodávky drénů a drenážních systémů pro Krajskou zdravotní, a.s. část 6: Hrudní drenážní systém spádový
nadlimitní Hodnocení 28.08.2020 02.10.2020 10:00
Dodávky drénů a drenážních systémů pro Krajskou zdravotní, a.s. část 1: Redonova drenáž
nadlimitní Hodnocení 28.08.2020 02.10.2020 10:00
Dodávka blade serverů pro Krajskou zdravotní, a.s. 2020
nadlimitní Zadáno 28.08.2020 17.09.2020 13:00
Dodávka lineárního urychlovače vč. příslušenství a pozáručního servisu
nadlimitní Zadáno 28.08.2020 03.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016