Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou LINEZOLID 2021
nadlimitní Zadáno 08.12.2021
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou METHYLPREDNISOLON 2021
nadlimitní Zadáno 30.11.2021 04.01.2022 13:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou TIGECYKLIN, KLINDAMYCIN a VANKOMYCIN 2021
nadlimitní Zadávání 30.11.2021
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou TIGECYKLIN, KLINDAMYCIN a VANKOMYCIN 2021 - část 4: Léčivé přípravky s účinnou látkou VANKOMYCIN
nadlimitní Zadáno 30.11.2021 04.01.2022 13:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou HEPARIN 2021
nadlimitní Vyhodnoceno 30.11.2021 04.01.2022 13:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou ANTIBIOTIKUM CEFALOSPORINOVÉ ŘADY a KARBAPENEMY 2021
nadlimitní Zadávání 30.11.2021
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou ANTIBIOTIKUM CEFALOSPORINOVÉ ŘADY a KARBAPENEMY 2021 - část 3: Léčivé přípravky s účinnou látkou CEFTAZIDIM
nadlimitní Vyhodnoceno 30.11.2021 04.01.2022 13:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou ANTIBIOTIKUM CEFALOSPORINOVÉ ŘADY a KARBAPENEMY 2021 - část 5: Léčivé přípravky s účinnou látkou IMIPENEM/CILASTATIN
nadlimitní Vyhodnoceno 30.11.2021 04.01.2022 13:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou ANTIBIOTIKUM CEFALOSPORINOVÉ ŘADY a KARBAPENEMY 2021 - část 6: Léčivé přípravky s účinnou látkou CEFTAROLIN
nadlimitní Zadáno 30.11.2021 04.01.2022 13:00
Dodávka transportních vozíků a příslušenství pro potřeby výdejny stravy - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - pracoviště Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2021 22.11.2021 10:00
Dodávky systému odvíječů a etiket pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021 II.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2021 24.11.2021 10:00
Dodávky diagnostického materiálu a výpůjčka acidobazických a imunochemických analyzátorů pro Krajskou zdravotní, a.s.
nadlimitní Zadáno 08.11.2021 13.12.2021 13:00
Dodávka aktivních prvků "Switch" pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk
nadlimitní Hodnocení 27.10.2021 03.01.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace-Parkovací dům u pavilonu F v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – PPP projekt
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.10.2021 09.11.2021 10:00
Transportní lůžka pro Krajskou zdravotní, a. s. - Část 1: Transportní lůžko pro Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Děčín, o.z.
nadlimitní Zadáno 26.10.2021 31.01.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016