Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky zdravotnického prádla pro Krajskou zdravotní, a.s., 2022
nadlimitní Zadávání 25.03.2022
Dodávky zdravotnického prádla pro Krajskou zdravotní, a.s., 2022 - část 1: Osobní prádlo pro zdravotnický personál
nadlimitní Příjem nabídek 25.03.2022 12.09.2022 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Laser pro urologické výkony - Nemocnice Most, o.z.
nadlimitní Zadáno 21.03.2022 25.04.2022 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Mobilní ultrazvukový přístroj
nadlimitní Zadáno 16.03.2022 03.05.2022 10:00
Dodávky transfuzních a infuzních setů - příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. II. - část 2: Bezjehlové konektory pro periferní použití (červený)
nadlimitní Hodnocení 15.03.2022 09.06.2022 10:00
Dodávky transfuzních a infuzních setů - příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. II. - část 3: Bezjehlové konektory pro arteriální použití
nadlimitní Hodnocení 15.03.2022 09.06.2022 10:00
Dodávky transfuzních a infuzních setů - příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. II. - část 4: Spojovací hadička o délce 8-15 cm s bezjehlovým konektorem
nadlimitní Hodnocení 15.03.2022 09.06.2022 10:00
Dodávky transfuzních a infuzních setů - příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. II. - část 5: Univerzální kombi zátka a IN uzávěr
nadlimitní Hodnocení 15.03.2022 09.06.2022 10:00
Dodávky transfuzních a infuzních setů - příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. II. - část 1: Bezjehlové konektory pro periferní použití (modrý/bílý/transparentní)
nadlimitní Hodnocení 15.03.2022 09.06.2022 10:00
Dodávky transfuzních a infuzních setů - příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. II.
nadlimitní Zadávání 15.03.2022
Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021
VZ malého rozsahu Zadávání 10.03.2022
Pasportizace pavilonu F, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – projektový servis II.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2022 23.03.2022 10:00
Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení – porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce
podlimitní Zadáno 03.03.2022 27.05.2022 10:00
Nové zázemí ARO, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - projektový a inženýrský servis
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2022 18.03.2022 10:00
Úpravna vody pro Nefrologicko-dialyzační oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
nadlimitní Hodnocení 11.02.2022 21.03.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016