Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky polštářů a přikrývek pro Krajskou zdravotní, a.s., 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2023 12.01.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou PALIVIZUMAB 2023
nadlimitní Zadáno 18.12.2023 18.03.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou NOREPINEFRIN 2023
nadlimitní Zadáno 18.12.2023 18.03.2024 10:00
Jednorázová dodávka regálů pro Krajskou zdravotní, a.s., - nové pavilony Emergency Děčín, Chomutov a porodnice Teplice 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2023 08.01.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou FAMPRIDIN
nadlimitní Zadáno 18.12.2023 18.03.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou LIDSKÝ ALBUMIN - část 1 - léčivé přípravky s účinnou látkou LIDSKÝ ALBUMIN v koncentraci 200 g/l
nadlimitní Zadáno 18.12.2023 18.03.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou LIDSKÝ ALBUMIN - část 2 - léčivé přípravky s účinnou látkou LIDSKÝ ALBUMIN v koncentraci 50 g/l
nadlimitní Zadáno 18.12.2023 18.03.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou LIDSKÝ ALBUMIN
nadlimitní Zadávání 18.12.2023
Jednorázová dodávka nerezového vybavení pro nové pavilony Emergency Děčín, Chomutov a porodnice Teplice pro Krajskou zdravotní, a.s., 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2023 08.01.2024 10:00
Dodání a instalace komunikačního systému sestra – pacient, Krajská zdravotní, a.s
nadlimitní Hodnocení 14.12.2023 18.01.2024 10:00
Technický dozor stavebníka na akci „Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z. – stavební práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.12.2023 18.12.2023 10:00
Část 1 - Ohřívač infuzí a krevních produktů
podlimitní Zadáno 07.12.2023 25.01.2024 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou NATALIZUMABUM
nadlimitní Zadáno 07.12.2023 18.03.2024 10:00
Dodávky ohřívačů infuzí a krevních produktů pro Krajskou zdravotní, a.s. II.
podlimitní Zadávání 07.12.2023
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou DIMETHYL-FUMARÁT
nadlimitní Zadáno 06.12.2023 10.01.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016