Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o. z. – Kardiotokografy
nadlimitní Zadávání 29.01.2020
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou NIVOLUMAB III
nadlimitní Hodnocení 29.01.2020 04.03.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Vybavení Gastroenterologie II. - část 1: Rozšiřující modul pro sušící skříně na endoskopy
nadlimitní Zadáno 28.01.2020 03.03.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Vybavení Gastroenterologie II.
nadlimitní Zadávání 28.01.2020
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Vybavení Gastroenterologie II. - část 2: Videokolonoskop
nadlimitní Zadáno 28.01.2020 03.03.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Vybavení Gastroenterologie II. - část 3: Videogastroskop
nadlimitní Zadáno 28.01.2020 03.03.2020 10:00
Dodávky elektrospotřebičů pro Krajskou zdravotní, a.s. III.
podlimitní Zadáno 23.01.2020 21.02.2020 10:00
Sterilizátor pro Oční oddělení Nemocnice Teplice, o.z. II.
nadlimitní Zadáno 23.01.2020 27.02.2020 10:00
Myčky podložních mís pro Krajskou zdravotní, a.s.
nadlimitní Zadávání 17.01.2020
Myčky podložních mís pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 2: Rehabilitační oddělení Masarykovy nemocnice, o.z.
nadlimitní Hodnocení 17.01.2020 02.04.2020 10:00
Myčky podložních mís pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 1: Oddělení následné péče Nemocnice Teplice, o.z.
nadlimitní Zadáno 17.01.2020 21.02.2020 10:00
Monitor vitálních funkcí pro Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z II.
nadlimitní Zadáno 17.01.2020 21.02.2020 10:00
Barevné multifunkční zařízení, Nemocnice Most, o. z.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2020 29.01.2020 13:00
Podpora technologií datacenter 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2020 24.01.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - část 1: Monitorovací systémy pro ARO oddělení, chirurgii JIP a dospávací pokoj a anesteziologické přístroje vč. monitorů vitálních funkcí pro oddělení COS pro Nemocnici Teplice, o.z.
nadlimitní Vyhodnoceno 06.01.2020 17.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016