Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou NATALIZUMAB
nadlimitní Zadáno 01.03.2019 05.04.2019 10:00
Část 1: kapalinový chromatograf s hmotnostní spektrometrií
nadlimitní Zadáno 01.03.2019 05.04.2019 10:00
Část 2: kapalinový chromatograf s hmotnostní spektrometrií
nadlimitní Zadáno 01.03.2019 05.04.2019 10:00
Laparoskopické věže
nadlimitní Zadáno 01.03.2019 11.06.2019 10:00
Zřízení intermediární péče kardiologie (kardiocentra) a budoucí metabolické jednotky, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - stavební práce IV.
podlimitní Zadáno 01.03.2019 28.03.2019 10:00
Dodávka kardio-angiografického rtg kompletu včetně příslušenství a pozáručního servisu pro Kardiologickou kliniku, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
nadlimitní Zadáno 01.03.2019 03.05.2019 10:00
Endoskopická sestava, Gastroenterologické oddělení - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
nadlimitní Zadáno 01.03.2019 05.04.2019 10:00
Dodávky kancelářského papíru pro Krajskou zdravotní, a.s. IV.
nadlimitní Zadáno 01.03.2019 05.04.2019 10:00
Dodávky tonerů a inkoustových náplní pro Krajskou zdravotní, a.s.
nadlimitní Zadáno 01.03.2019 12.04.2019 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou DIMETHYL-FUMARÁT
nadlimitní Zadáno 01.03.2019 05.04.2019 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Lůžka a stoly
nadlimitní Vyhodnoceno 22.02.2019 03.05.2019 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Anesteziologické přístroje
nadlimitní Hodnocení 22.02.2019 08.04.2019 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Zdravotnické přístroje a technika
nadlimitní Hodnocení 22.02.2019 23.04.2019 10:00
Dodávka periferních žilních kanyl II
nadlimitní Hodnocení 01.02.2019 08.03.2019 10:00
Dodávky balené pitné vody a výpůjčka výdejníků vody
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2019 15.03.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016