Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Novostavba hlavní budovy, přístavba křídla emergence, zřízení lahvové stanice medicinálních plynů, energocentra a demoliční práce v rámci I. etapy modernizace pracoviště Rumburk metodou DB
nadlimitní Hodnocení 08.12.2021 14.01.2022 14:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou PIPERACILIN/TAZOBAKTAM 2021
nadlimitní Hodnocení 30.11.2021 04.01.2022 13:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou TIGECYKLIN, KLINDAMYCIN a VANKOMYCIN 2021 - část 1: Léčivé přípravky s účinnou látkou TIGECYKLIN
nadlimitní Hodnocení 30.11.2021 04.01.2022 13:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou METHYLPREDNISOLON 2021
nadlimitní Hodnocení 30.11.2021 04.01.2022 13:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou TIGECYKLIN, KLINDAMYCIN a VANKOMYCIN 2021
nadlimitní Zadávání 30.11.2021
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou TIGECYKLIN, KLINDAMYCIN a VANKOMYCIN 2021 - část 2: Léčivé přípravky s účinnou látkou KLINDAMYCIN inj.
nadlimitní Hodnocení 30.11.2021 04.01.2022 13:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou TIGECYKLIN, KLINDAMYCIN a VANKOMYCIN 2021 - část 3: Léčivé přípravky s účinnou látkou KLINDAMYCIN tbl.
nadlimitní Hodnocení 30.11.2021 04.01.2022 13:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou TIGECYKLIN, KLINDAMYCIN a VANKOMYCIN 2021 - část 4: Léčivé přípravky s účinnou látkou VANKOMYCIN
nadlimitní Hodnocení 30.11.2021 04.01.2022 13:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou MEROPENEM 2021
nadlimitní Hodnocení 30.11.2021 04.01.2022 13:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou HEPARIN 2021
nadlimitní Hodnocení 30.11.2021 04.01.2022 13:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou ANTIBIOTIKUM CEFALOSPORINOVÉ ŘADY a KARBAPENEMY 2021 - část 1: Léčivé přípravky s účinnou látkou CEFUROXIM
nadlimitní Hodnocení 30.11.2021 04.01.2022 13:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou ANTIBIOTIKUM CEFALOSPORINOVÉ ŘADY a KARBAPENEMY 2021
nadlimitní Zadávání 30.11.2021
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou ANTIBIOTIKUM CEFALOSPORINOVÉ ŘADY a KARBAPENEMY 2021 - část 2: Léčivé přípravky s účinnou látkou CEFOTAXIM
nadlimitní Hodnocení 30.11.2021 04.01.2022 13:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou ANTIBIOTIKUM CEFALOSPORINOVÉ ŘADY a KARBAPENEMY 2021 - část 3: Léčivé přípravky s účinnou látkou CEFTAZIDIM
nadlimitní Hodnocení 30.11.2021 04.01.2022 13:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou ANTIBIOTIKUM CEFALOSPORINOVÉ ŘADY a KARBAPENEMY 2021 - část 4: Léčivé přípravky s účinnou látkou CEFTRIAXON
nadlimitní Hodnocení 30.11.2021 04.01.2022 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016