Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nové zpevněné plochy a parkoviště u pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2019 14:19:26
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (209.18 KB)
- C.0 Všeobecná situace sítí.pdf (144.24 KB)
- 18026 - Nové zpevněné plochy před pavilonem I - vykaz vymer celkovy.xlsx (91.24 KB)
- 18026 - Nové zpevněné plochy před pavilonem I - vykaz vymer verejne osve....xls (49.00 KB)