Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nové zpevněné plochy a parkoviště u pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.03.2019 13:25:42
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.pdf (381.70 KB)
- 18026 - Nové zpevněné plochy před pavilonem I - vykaz vymer celkovy v3.xlsx (75.70 KB)
- C.0 Všeobecná situace sítí.pdf (144.56 KB)
- C.6 Schéma šachty.pdf (40.78 KB)