Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nové zpevněné plochy a parkoviště u pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je stavba nové areálové komunikace a chodníků. Komunikace je obousměrná, šířky min. 5,50m. Nová komunikace se napojuje na stávající areálové komunikace. Nově jsou zde navržena kolmá parkovací stání, která jsou vzhledem ke svažitosti terénu navržena s opěrnou zdí. Kryt komunikace je navržen z asfaltového betonu, chodníky pak ze zámkové dlažby.
Odvodnění komunikace a zpevněných ploch je provedeno pomocí příčných a podélných sklonů do uličních vpustí nebo do zeleně. Součástí prováděných prací je i přeložení a doplnění veřejného osvětlení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)
Kontakt: simona.jezkova2@kzcr.eu
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 08.04.2019 10:00
Datum zahájení: 04.03.2019 15:30