Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - realizace zakázky: Havarijní oprava nakládací rampy u kuchyně - DC 22.05.2018
Smlouva o dílo - stavební úpravy na odd. gynekologie - DC 22.05.2018
Smlouva o dílo - vypracování studie parkovacího domu - MNUL 22.05.2018
Smlouva o dodávce tepla 22.05.2018
Smlouva o výpůjčce - endoskopická věž s ICG zobrazováním - gynekologicko porodnické odd. - MNUL 22.05.2018
SoD Jan Majer - havarijní oprava nakládací rampy odd. Stravovacího provozu NEMDC, o.z. 22.05.2018
SoD Jan Majer - stavební úpravy na odd. gynekologie NEMDC, o.z. 22.05.2018
KZ_OOKC_2600091381_objednávka 21.05.2018
KZ_OOKC_2600091399_objednávka 21.05.2018
KZ_OOKC_2600091400_objednávka 21.05.2018
KZ_OOKC_2600091409_objednávka 21.05.2018
Objednávka_1600014902_BlueCom, s.r.o._Podpora na kamerový systém Milestone 21.05.2018
Objednávka_1600014902_BlueCom, s.r.o._Podpora na kamerový systém Milestone 21.05.2018
Kupní smlouva - Intrakorporální litotryptor - NMO 18.05.2018
Kupní smlouva - sternální pila - kardiochirurgie - MNUL 18.05.2018
KZ_OOKC_4600072955_objednávka 18.05.2018
Objednávka 2600091333 Linet 18.05.2018
Příkazní smlouva - provádění činností TDS na akci Statické zajištění a úpravy pavilonu J - dětské oddělení -TP 18.05.2018
Pronájem frankovacího stroje Neopost IS350, Chomutov 18.05.2018
Pronájem frankovacího stroje Neopost IS350, Děčín 18.05.2018