Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva - Provádění čin. TDS - Terap.část ONM 09.03.2018
Smlouva o dílo, praní prádla - MNUL 09.03.2018
Smlouva o dílo, rekonstrukce sociálního zařízení na pokoji 514 - ARO v budově F, nem. TP 09.03.2018
Smlouva o dílo, revitalizace oplocení v areálu KOC V Podhájí, MNUL 09.03.2018
2600088920 CHRISTEYNS 08.03.2018
3600051272_Abel 08.03.2018
4600071704_Abel 08.03.2018
5600044346-Proma Reha 08.03.2018
Kupní smlouva, 6x infuzní pumpa Argus 717 V, MNUL - ONP Ryjice 08.03.2018
KZ_OOKC_3600051223_objednávka 08.03.2018
Smlouva o poskytování pracovnělékařské služby, nem. MO 08.03.2018
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, odvoz a zpopelnění odebraných částí těl zemřelých nebo tkáně a buňky, vč 08.03.2018
SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI, úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících s jejich vzájemnou spoluprací 08.03.2018
2600088896 - ABEL 07.03.2018
8/Dop - 2018 - Objednávka - 2600088889 07.03.2018
Kupní smlouva, Ergometrický systém 2s, nem. DC 07.03.2018
KZ_OOKC_4600071679_objednávka 07.03.2018
Smlouva o provedení klinického hodnocení-383/18-AOP Orphan Pharmaceuticals AG 07.03.2018
1600014652_Novotný_Malování_G_MNUL 06.03.2018
2600088861-Alimpex 06.03.2018