Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
KZ_OSUN 2600092692 objednávka 26.06.2018
Rámcová smlouva o zajištění tlumočnických služeb - KZ 26.06.2018
Kupní smlouva - Terapeutický laser BTL-4140 - MO 22.06.2018
KZ_OOKC_2600092580_objednávka 22.06.2018
KZ_OOKC_2600092596_objednávka 22.06.2018
KZ_OOKC_2600092597_objednávka 22.06.2018
KZ_OOKC_2600092609_objednávka. 22.06.2018
Smlouva o dílo - rekonstrukce systému MaR Protetika - MNUL 22.06.2018
Smlouva o spolupráci při dlouhodobých dodávkách léčivých přípravků 22.06.2018
1185/2018 Rámcová dohoda Kancelářské potřeby část 1_1163 21.06.2018
1248/18 Kupní smlouva Magnetické rezonance pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 2: Nemocnice Děčín, o.z. vč. příslušenství a pozáručního servisu 1193 21.06.2018
Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení - užívání předmětného prostoru bez právního důvodu 21.06.2018
Dohoda o zkoušce - Nevýhradní, nepřevoditelná a bezplatná licence k používání Softwaru e-ASPECTS 21.06.2018
Kupní smlouva - 3 ks sprchovacího křesla Ocean E-VIP - odd. následné péče - MNUL 21.06.2018
Kupní smlouva - sada mitrálního rozvěrače DC 36910-00 - MNUL 21.06.2018
KZ_OOKC_4600073678_objednávka 21.06.2018
Příkazní smlouva - Provádění činnosti TDS na akci „Zřízení onkologického stacionáře“ CV 21.06.2018
Smlouva o dílo - rekonstrukce podlahy u centrálních operačních sálů - MO 21.06.2018
Smlouva o nájmu části nemovitosti - umístění telekomunikačního zařízení na střeše Interních odborů - DC 21.06.2018
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání 21.06.2018