Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
506/18 odávka léčivých přípravků s účinnou látkou AFLIBERCEPT - 1100 14.03.2018
508/18 Dodání jednorázových návštěvnických plášťů, ústenek a pokrývek hlavy - 2. část - Jednorázové ústenky 14.03.2018
6600024370-ACTIVA 14.03.2018
6600024379 Olympus 14.03.2018
Kupní smlouva_skiagraf_FOMEI_1092 14.03.2018
Návazná péče MNUL, o.z. - Přístroje pro rehabilitaci - ČÁST 1: Motodlaha kolenního kloubu s rozšířením o pohyb hlezna 14.03.2018
Smlouva o výpůjčce - Zvedák pro pacienty Maxi Move, NM 14.03.2018
2600088977 JARKOVSKÝ 13.03.2018
5600044441-Daitl 13.03.2018
KZ_OOKC_2600088942_objednávka 12.03.2018
MoOSÚNNOváobjednávkaHavárie oprava regulační stanice plynu4600071694 09.03.2018
Objednávka 2600088956 Cheirón 09.03.2018
Příkazní smlouva - Provádění čin. TDS - Terap.část ONM 09.03.2018
Smlouva o dílo, praní prádla - MNUL 09.03.2018
Smlouva o dílo, rekonstrukce sociálního zařízení na pokoji 514 - ARO v budově F, nem. TP 09.03.2018
Smlouva o dílo, revitalizace oplocení v areálu KOC V Podhájí, MNUL 09.03.2018
2600088920 CHRISTEYNS 08.03.2018
3600051272_Abel 08.03.2018
4600071704_Abel 08.03.2018
5600044346-Proma Reha 08.03.2018