Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo-1905/17-FARMEX TEAM 19.12.2017
1056_Kupní smlouva VZ Dodávka 6 ks ventilátorů do Krajské zdravotní, a.s. - ČÁST 1/3 ks ventilátorů pro dlouhodobou ventilaci 18.12.2017
3MTZ-K240206 18.12.2017
3szm240328-Promedica 18.12.2017
4SZM240223 18.12.2017
4SZM240239 18.12.2017
4SZM240264 18.12.2017
4SZM240264 18.12.2017
4SZM240277 18.12.2017
4SZMks240370 18.12.2017
Darovací smlouva-1890/17- Vršanská uhelná 18.12.2017
Dodatek č. 2 ke SoD- 1525/17- METALL QUATRO 18.12.2017
Dodatek č.3 ke Smlouvě o Klinickém hodnocení humánního léčiva - 1885/17- Quintiles Takeda 18.12.2017
Dodatek č.6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor-1917/17- PO"LY-TECH s.r.o. 18.12.2017
Kupní smlouva-1880/17- MeWAdia s.r.o. 18.12.2017
Kupní smlouva- 1881/17- MEDITRADE spol. s r.o. 18.12.2017
Kupní smlouva-1883/17-3M Česko, spol. s r.o. 18.12.2017
Kupní smlouva- 1887/17- OCULUS 18.12.2017
Kupní smlouva- 1904/17- Dräger Medical 18.12.2017
Kupní smlouva-1925/17- RADIC CZ, rozšíření laparoskopické 3D věže o 2D zobrazení 18.12.2017