Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o převzetí a úpravě odpadu - stravovací zařízení 14.07.2010
Smlouva č. 2009076 o nájmu nebytových prostor 15.12.2009
Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 2009036 + dodatek č. 1 - 5 28.07.2009
Smlouva klinického hodnocení - "Multicetnrická prodloužená studie se zaslepenými dávkami, ...číslo protokolu 109MS303 26.06.2009
Smlouva o provedení klinického hodnocení 26.06.2009
Smlouva o výkonu lékařské služby 25.06.2008
Nájemní smlouva č. 774 242 vč. dodatků č. 1 a 2 17.06.2008
Smlouva o dílo - záruční a pozáruční servis mycích, dezinfekčních automatů a laboratorní myčky spočívající v periodických kontrolách 2x ročně, ošetření, seřízení, opravě 01.02.2008
Smlouva o výpůjčce + dodatek č. 1 - aquamaty - rozšíření smlouvy - MNUL 29.08.2007
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 21.04.2006
Smlouva o provádění servisu na zdravotnických přístrojích 10.01.2005
převozy zemřelých z plicního odd. a onkologie na patologii MN, dodání rakve, odvoz, zpopelnění a uložení urny na pohřebišti 01.11.2004
Nájemní smlouva č. 774 234 vč. dodatků 18.05.2004
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 08.04.2004
Smlouva o výkonu ústavní pohotovostní služby - dětské odd. 28.08.2003
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 01.07.2003
Smlouva o přepravě zdravotnického a dalšího personálu a zdravotnického a dalšího materiálu vč. dodatků č. 1-9 30.12.2002
Smlouva o dílo č. 291101 - RTG optimus 50 vč. dodatků do č. 6 27.02.2002
Smlouva o likvidaci zdravotnického odpadu 11.02.2002
smlouvě o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu č. 2000083 (Příloha č.1), likvidace směsného komunálního odpadu, nem. TP - RHB stacionář 08.01.2002