Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
KZ_OH 4600072688 03.05.2018
KZ_OH 5600044925 03.05.2018
KZ_OH 6600024888 03.05.2018
Smlouva o výpůjčce - vysokofrekvenční generátor VLFT10GEN 03.05.2018
934/2018 Bronchoskop 03.05.2018
935/18 Kupní smlouva extrakorporální membránová oxygenace 1152 03.05.2018
979/18 Kupní smlouva VZ přístroj pro mimotělní oběh 1148 03.05.2018
Chtisteyns-6600024958 02.05.2018
Objednávka 2600090791 Málek 02.05.2018
Smlouva o spolupráci mez lead partnerm a projektovými partnery - stanovení povinností projuektových partnerů při realizaci projektu Propojení sítě traumacenter Sasko - Česko - Svobodný stát Sasko 2014-2020 02.05.2018
1600014929 - CPI Hotels, a. s. 02.05.2018
2600090771 CHRISTEYNS 02.05.2018
Smlouva o pronájmu sloužící k podnikání č 967/18 01.05.2018
KZ_OOKC_4600072654_objednávka 30.04.2018
Smlouva o nájmu části nemovitosti č. 106379-000-00 30.04.2018
Smlouva o výpůjčce - 3D endoskopická věž - TP 30.04.2018
2600090703 VEJNAR 30.04.2018
Kupní smlouva - Autotransfuzní přístorj Cell Saver Elite 27.04.2018
KZ_DOPRCV_3600052102_oprava 2U6 0635 po DN_ZDS TP 27.04.2018
KZ_DOPRCV_3600052103_přestavba ULM 07-80_DOPR DC 27.04.2018