Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Kupní smlouva- 1887/17- OCULUS 18.12.2017
Kupní smlouva- 1904/17- Dräger Medical 18.12.2017
Kupní smlouva-1925/17- RADIC CZ, rozšíření laparoskopické 3D věže o 2D zobrazení 18.12.2017
KZ_OOKC_4600070009_objednávka 18.12.2017
Parkoviště V Podhájí, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 18.12.2017
Smlouva o dílo - 1927/17 - HIT FLORA, zajištění zimní údržby 18.12.2017
Smlouva o provedení klinického hodnocení-1884/17- Gan a Lee 18.12.2017
Smlouva o provedení Klinického hodnocení - 1884/17 - Gan a Lee 18.12.2017
1056_Kupní smlouva VZ Dodávka 6 ks ventilátorů do Krajské zdravotní, a.s. - ČÁST 1/3 ks ventilátorů pro dlouhodobou ventilaci 18.12.2017
3MTZ-K240206 18.12.2017
3szm240328-Promedica 18.12.2017
4SZMks240370 18.12.2017
4SZM240223 18.12.2017
4SZM240239 18.12.2017
4SZM240264 18.12.2017
4SZM240264 18.12.2017
4SZM240277 18.12.2017
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo - 1944/17 - ULIMEX, odstranění havarijního stavu - výměna hl.potrubí a armatur 15.12.2017
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo - 1945/17 - ULIMEX, odstranění havarijního stavu,výměna nabíjecí nádrže 15.12.2017
KZ_OOKC_2600083818_objednávka 15.12.2017