Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
2600090771 CHRISTEYNS 02.05.2018
Smlouva o pronájmu sloužící k podnikání č 967/18 01.05.2018
KZ_OOKC_4600072654_objednávka 30.04.2018
Smlouva o nájmu části nemovitosti č. 106379-000-00 30.04.2018
Smlouva o výpůjčce - 3D endoskopická věž - TP 30.04.2018
2600090703 VEJNAR 30.04.2018
Kupní smlouva - Autotransfuzní přístorj Cell Saver Elite 27.04.2018
KZ_DOPRCV_3600052102_oprava 2U6 0635 po DN_ZDS TP 27.04.2018
KZ_DOPRCV_3600052103_přestavba ULM 07-80_DOPR DC 27.04.2018
KZ_OOKC_4600072628_objednávka 27.04.2018
KZ_OSUN 2600090686 objednávka 27.04.2018
Leci_odstranění závad z kontrol PO_č.obj. 3600052108 27.04.2018
Leci s.r.o._oprava havarijního stavu požárních dveří_obj. č. 3600052107 27.04.2018
Rámcová dohoda o prohlášení dodavatele k dodávkám náhradního plnění v roce 2018 27.04.2018
Smlouva o právu k provedení stavby, výměna nízkotlakového plynovodu a nízkotlakových plynovodních přípojek na stedotlakový plynovod a středotlakové plynovodní přípojky - "rekonstrukce MS Děčín - U nemocnice" 27.04.2018
Smlouva o úpravě povinností při výkonu práva společného hospodaření s majetkem a dodávce služeb a prací 27.04.2018
Smlouva o výpůjčce - Analyzátor i-STAT 27.04.2018
smlouva o výpůjčce - anest.přístroj 27.04.2018
Smlouva o výpůjčce - operační systém EVA 27.04.2018
Smlouva o výpůjčce - POCT koagulometr Hemachron Signature Elite 27.04.2018