Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Leci s.r.o._oprava havarijního stavu požárních dveří_obj. č. 3600052107 27.04.2018
Rámcová dohoda o prohlášení dodavatele k dodávkám náhradního plnění v roce 2018 27.04.2018
Smlouva o právu k provedení stavby, výměna nízkotlakového plynovodu a nízkotlakových plynovodních přípojek na stedotlakový plynovod a středotlakové plynovodní přípojky - "rekonstrukce MS Děčín - U nemocnice" 27.04.2018
Smlouva o úpravě povinností při výkonu práva společného hospodaření s majetkem a dodávce služeb a prací 27.04.2018
Smlouva o výpůjčce - Analyzátor i-STAT 27.04.2018
smlouva o výpůjčce - anest.přístroj 27.04.2018
Smlouva o výpůjčce - operační systém EVA 27.04.2018
Smlouva o výpůjčce - POCT koagulometr Hemachron Signature Elite 27.04.2018
1095/2018 Zřízení onkologického stacionáře, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. 27.04.2018
1161/2018 Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - oddělení následné péče Zahražany II. 27.04.2018
828/18 EKG přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. - ČÁST 3: EKG přístroj pro dětské oddělení 1167 27.04.2018
829/18 - EKG holtery pro Krajskou zdravotní, a.s. 27.04.2018
830/18 - EKG holtery pro Krajskou zdravotní, a.s. 27.04.2018
Příkazní smlouva - obstarávání jednání se spol. Springer Science and Business Media BV 26.04.2018
2600090602 KURÝR 26.04.2018
2600090613 JARKOVSKÝ 26.04.2018
KZ_OOKC_2600090538_objednávka 25.04.2018
KZ_OOKC_2600090553_objednávka 25.04.2018
KZ_OSUN 2600090548 objednávka 25.04.2018
KZ_OSUN 2600090583 objednávka 25.04.2018