Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o zajištění lékařských vyšetření - provedení cíleného vyšetření zaměstnanců 21.06.2018
1185/2018 Rámcová dohoda Kancelářské potřeby část 1_1163 21.06.2018
1248/18 Kupní smlouva Magnetické rezonance pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 2: Nemocnice Děčín, o.z. vč. příslušenství a pozáručního servisu 1193 21.06.2018
1600015185_RRR_úprava VZT a elektra_NEMCV 20.06.2018
KZ_DOPRCV_3600052952_OPRAVA 4U9 6967 PO DN_ZDS UL 19.06.2018
Objednávka_1600015040_Stapro s.r.o._Časová razítka EZD 19.06.2018
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání - pronájem prodejny - kantýny v lékarně - MNUL 19.06.2018
2600092482 JARKOVSKÝ 19.06.2018
2600092483 KURÝR 19.06.2018
Smlouva o připojení odběrného el. Zařízení - připojení odběrného zařízení - DC 18.06.2018
KZ_OOKC_2600092384_objednávka 15.06.2018
Smlouva o dílo - dodávka a montáž klimatizační jednotky pro angio sál a RTG - havárie vzduchotechnického zařízení a vodního chlazení - umístění na krčku - poliklinika a hlavní budova - MO 15.06.2018
Smlouva o dílo - rozšíření stávající vzduchotechnické jednotky pro ambulantní část budovy B 15.06.2018
Smlouva o nájmu části nemovitosti č. 2018-019325 - umístění telekomunikačního zařízení na střeše Interních oborů a místnost č. 803 - strojovna výtahu 15.06.2018
1186/18 Rámcová dohoda Kancelářské potřeby část 4_1163 15.06.2018
KZ_OOKC_2600092297_objednávka 14.06.2018
KZ_OSUN 4600073673 objednávka 14.06.2018
Smlouva o dílo - dodávka a montáž klimatizační jednotky do místnosti onkologie/nukleární medicína, přízemí budova E - CV 14.06.2018
Smlouva o dílo - zřízení odd. rehabilitace v objektu T - část střecha a rozvodovna, rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI - projektové práce 14.06.2018
Smlouva o dílo - zřízení odd. rehabilitace v objektu T - změna výtahu, PBŘ, úprava rozvody EPS - projektové práce 14.06.2018