Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Objednávka IP_2600092773_Stapro s.r.o._Hlášení nozokomiálních infekcí 28.06.2018
Smlouva č. Z_S14_12_8120064536 o smlouvě budoucí - přeložka distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 28.06.2018
Smlouva o daňovém poradenství a konzultační činnosti 28.06.2018
Smlouva o výpůjčce - 1 ks aktivní antidekubitní matrace Virtuoso a 1 ks Precioso - klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny - MNUL 28.06.2018
Smlouva o výpůjčce - 4K laparoskopická věž - MNUL 28.06.2018
Smlouva o výpůjčce - iRICELL 2000 vč. Příslušenství - MO 28.06.2018
Smlouva o zajištění lékařských preventivních prohlídek - audiologické vyšetření - DC 28.06.2018
Objednávka IP_2600090951_Stapro s.r.o._LIS OL rozšíření o modul Laboratorní sklad 27.06.2018
Smlouva o dílo - revitalizace 4 ordinací neurologie - TP 27.06.2018
1600015195_rekonstrukce ZTI_DDO_NEMMO 26.06.2018
2600092656 CHRISTEYNS 26.06.2018
KZ_OSUN 2600092690 objednávka 26.06.2018
KZ_OSUN 2600092692 objednávka 26.06.2018
Rámcová smlouva o zajištění tlumočnických služeb - KZ 26.06.2018
Kupní smlouva - Terapeutický laser BTL-4140 - MO 22.06.2018
KZ_OOKC_2600092580_objednávka 22.06.2018
KZ_OOKC_2600092596_objednávka 22.06.2018
KZ_OOKC_2600092597_objednávka 22.06.2018
KZ_OOKC_2600092609_objednávka. 22.06.2018
Smlouva o dílo - rekonstrukce systému MaR Protetika - MNUL 22.06.2018