Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
STERIPAK - 5600067547 14.09.2023
7600008287 - POLYMED MEDICAL CZ 14.09.2023
kzdc Objednávka 6600045672 13.09.2023
KZ_OOKC_2600151798_objednávka 13.09.2023
KZ_OOKC_2600151918_objednávka 13.09.2023
KZ_OOKC_2600152062_objednávka 13.09.2023
KZ_OOKC_2600152066_objednávka 13.09.2023
KZ_OOKC_2600152071_objednávka 13.09.2023
KZ_OOKC_2600152076_objednávka 13.09.2023
MoOSUN Oprava podlahy chodby na gynekologickém odd. - stanice B 4600113165 13.09.2023
OSUN objednávka 5600067530 13.09.2023
Smlouva o dílo - sterilizace zdravotnických prostředků na oddělení Centrální Sterilizace - TP 13.09.2023
Smlouva o dílo - Sterilizace zdravotnických prostředků na oddělení Centrální Sterilizace - TP 13.09.2023
Smlouva o výpůjčce - pumpa ARO - MO 13.09.2023
Výmalba Emergency, čekárna, budova A, MNUL 13.09.2023
Výmalba Gynekologicko-porodnické kliniky, porodnice, budova D2, MNUL 13.09.2023
Výmalba kliniky úrazové chirurgie, šatna, budova A, MNUL 13.09.2023
Výmalba oddělení nutričních terapeutů, nové ambulance, budova C, MNUL 13.09.2023
Výmalba oddělení rehabilitace, lůžka, budova B, MNUL 13.09.2023
Výmalba OOKC, kancelář, budova L, MNUL 13.09.2023