Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva - provádění činnosti BOZP - rekonstrukce budovy - O - Gynekologická vila - DC 21.12.2018
Smlouva o dílo - oprava ortopedického sálu - MNUL 21.12.2018
Smlouva o odborné stáži - spolupráci při přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství - MNUL, DC, TP, MO, CV 21.12.2018
KZ_OOKC_2600099017_objednávka 20.12.2018
KZ_OOKC_2600099019_objednávka 20.12.2018
2650/18 Smlouva o poskytování servisu_Amadeus_1359 19.12.2018
4600077266 Legato 19.12.2018
Dohoda o poskytování prémie z obchodní spolupráce za odběr výrobků - KZ 19.12.2018
Kupní smlouva - dodávka a montáž akumulační nádrže - prádelna - MNUL 19.12.2018
KZ_OOKC_2600098920_objednávka 19.12.2018
KZ_OOKC_2600098935_objednávka 19.12.2018
KZ_OOKC_2600098936_objednávka 19.12.2018
KZ_OOKC_2600098882_objednávka 18.12.2018
KZ_OOKC_2600098915_objednávka 18.12.2018
KZ_OSUN 2600098897 objednávka 18.12.2018
Smlouva o užívání vnitrostátního systému NSOL - KZ 18.12.2018
Smlouva o výpůjčce - VivanoTec Pro 3ks - chirurgie JIP - TP 18.12.2018
2600098806 JARKOVSKÝ 17.12.2018
2600098807 KURÝR 17.12.2018
Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb "A" - úprava podmínek spolupráce - KZ 17.12.2018