Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
2600097622 KURÝR 19.11.2018
2600097633 KURÝR 19.11.2018
2600097635 RICHTER MEDICAL 19.11.2018
2600097636 JARKOVSKÝ 19.11.2018
2600097637 KURÝR 19.11.2018
KZ_OSUN 2600097700 objednávka 19.11.2018
Obchodní smlouva na poskytnutí služeb spojených s realizací cyklů systému externího hodnocení v roce 2019 - diagnostická pracoviště všech o.z. 19.11.2018
Objednávka_1600015910_NESS Czech s.r.o._Opravy chybných Z objektů 19.11.2018
Objednávka 2600097670 Medisap 19.11.2018
Rámcová smlouva o poskytování právních služeb 19.11.2018
Smlouva o dílo - rozšíření potrubní pošty - ortopedický sál budova D2 - MNUL 19.11.2018
Smlouva o nájmu nemovité věci - bytu - zajištění bydlení a bytových potřeb svým zaměstnancům 19.11.2018
1351/2018_Reorganizace zdravotní péče dětského a dorostového oddělení včetně požárně bezpečnostního řešení pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - projektové práce III. 16.11.2018
1381/2018_ Realizace požárně bezpečnostních opatření budovy T, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - stavební práce 16.11.2018
2246_Kupní smlouva Anesteziologické přístroje vč. monitorů vitálních funkcí pro oddělení ARO 1286 část 2 16.11.2018
2321/18_Rámcová dohoda_Toaletní a mycí potřeby II_INEX_1358 16.11.2018
4600076456 Legato CZ s.r.o. 16.11.2018
Klinická studie č. protokolu AR-105-002 + dodatek č. 1 16.11.2018
Kupní smlouva - automatický mikrotom AEM480 - MNUL 16.11.2018
Kupní smlouva - barvící automat MYR SS30 - MNUL 16.11.2018