Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Darovací smlouva - Finanční dar na pořízení televizorů, diaprojektu a plátna pro Gynekologicko - porodnické oddělení - MNUL 29.05.2018
Smlouva o dílo - sterilizace ZP - MO 29.05.2018
Smlouva o provedení klinického hodnocení - Protokol 000108 29.05.2018
1090/18 Kupní smlouva Transportní lehátka 1188 část 1 28.05.2018
KZ_OOKC_4600073279_objednávka 28.05.2018
KZ_OOKC_4600073280_objednávka 28.05.2018
Smlouva o dílo - dodávka a montáž chlazení pro kompresory do operačních sálů - MNUL 28.05.2018
Smlouva o dílo - Zkapacitnění stávající vzduchotechnické jednotky pro centrální operační sály, budovy "B" - MO 28.05.2018
Smlouva o příspěvku na zdravotní vyšetření 28.05.2018
Smlouva o úpravě některých povinností při výkonu práva společného hopodaření s majetkem a dodávce služeb a prací 28.05.2018
Smlouva o výpůjčce - transportní monitor Carescape B450 vč. Přísl. - ARO TP 28.05.2018
1066/18 Kupní smlouva VZ Pojízdný skiaskopický přístroj s C-ramenem 1136 25.05.2018
2600091565 JARKOVSKÝ 25.05.2018
2600091567 JARKOVSKÝ 25.05.2018
2600091568 KURÝR 25.05.2018
2600091630 JARKOVSKÝ 25.05.2018
2600091633 JARKOVSKÝ 25.05.2018
2600091634 KURÝR 25.05.2018
2600091636 JARKOVSKÝ 25.05.2018
Kupní smlouva - elektrokoagulace FX-8CAS pro kardiochirurgii - MNUL 25.05.2018