Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
"SAMAD – Průmyslová technika s.r.o., Ervěnická 1147 431 11 Jirkov" 07.01.2019
Smlouva o provedení klinického hodnocení D5740C00001 + dodatek č. 1 07.01.2019
Smlouva o provedení klinického hodnocení D5740C00002 + dodatek č. 1 07.01.2019
Havarijní výměna šoupěte - COS v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Chomutov, o.z. 04.01.2019
Příkazní smlouva - provádění činností TDS na akci Rekonstrukce odd. neurologie - MO 04.01.2019
2622/18 Fibrobronchoskopy pro Plicní oddělení a Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Most, o.z 03.01.2019
6600027406 ABEL 03.01.2019
KZ_OOKC_2600099138_objednávka 03.01.2019
Příkazní smlouva - provádění činnosti TDS - zřízení nového odd rehabilitace - ONP Zahražany - MO + dodatek č. 1 03.01.2019
Výměna vstupních dveří v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Chomutov, o.z. 03.01.2019
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - II. - ČÁST 2: HD Videolaparoskop 03.01.2019
2600099065 CHRISTEYNS 02.01.2019
2600099070 CHRISTEYNS 02.01.2019
2627/18 Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou TRASTUZUMAB - část 2: subkutánní podání / 1373 02.01.2019
2628/18 Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou RITUXIMAB část 1: ampule 1400 mg / 1375 02.01.2019
2629/18 Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou BEVACIZUMAB - 1369 02.01.2019
2648/18 Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou TRASTUZUMAB - část 1: intravenenózní podání 02.01.2019
2656/18 Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou RITUXIMAB část 3 - v koncentraci 10 mg/1ml B - úhrada v indikaci 02.01.2019
6600027487 - Christeyns 02.01.2019
KZ_OOKC_2600099061_objednávka 02.01.2019