Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
KZ_OOKC_3600056187_objednávka 02.01.2019
Smlouva o obstarání věci + Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 1.7.2013 02.01.2019
2608/18 Endoskopická sestava pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnici Děčín, o.z. 1378 27.12.2018
KZ_OOKC_4600077323_objednávka 27.12.2018
2565/18 Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - ČÁST 22: Plasmová koagulace 21.12.2018
2641/18 Kupní smlouva Aktivní prvek (switch) Cisco Catalyst - C SYSTEM CZ a.s. 21.12.2018
3600056155_LHL 21.12.2018
Kupní smlouva - dodání a instalace interiérových dveří KAPMI MNUL 21.12.2018
KZ_OOKC_4600077330_objednávka 21.12.2018
Příkazní smlouva - provádění činnosti BOZP - přístavba pro umístění nového pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu - DC 21.12.2018
Příkazní smlouva - provádění činnosti BOZP - rekonstrukce budovy - O - Gynekologická vila - DC 21.12.2018
Smlouva o dílo - oprava ortopedického sálu - MNUL 21.12.2018
Smlouva o odborné stáži - spolupráci při přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství - MNUL, DC, TP, MO, CV 21.12.2018
KZ_OOKC_2600099017_objednávka 20.12.2018
KZ_OOKC_2600099019_objednávka 20.12.2018
2650/18 Smlouva o poskytování servisu_Amadeus_1359 19.12.2018
4600077266 Legato 19.12.2018
Dohoda o poskytování prémie z obchodní spolupráce za odběr výrobků - KZ 19.12.2018
Kupní smlouva - dodávka a montáž akumulační nádrže - prádelna - MNUL 19.12.2018
KZ_OOKC_2600098920_objednávka 19.12.2018