Veřejná zakázka: Dodávky diagnostického materiálu a výpůjčka biochemických a imunochemických analyzátorů pro Krajskou zdravotní, a.s. II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2991
Systémové číslo: P22V00000198
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-024173
Na základě předběžného oznámení:
Dodávky diagnostického materiálu a výpůjčka biochemických a imunochemických analyzátorů pro Krajskou zdravotní, a.s. II.
Datum zahájení: 25.10.2022
Nabídku podat do: 10.02.2023 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky diagnostického materiálu a výpůjčka biochemických a imunochemických analyzátorů pro Krajskou zdravotní, a.s. II.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou:
a) opakované dodávky vázaného spotřebního materiálu, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu (dále také jen „diagnostika“), k materiálnímu zajištění biochemických a imunochemických vyšetření, jejichž výčet je uveden v Seznamu metod vyšetřovaných v laboratořích zadavatele (příloha č. 8 zadávací dokumentace); a
b) bezplatné vypůjčení a instalace biochemických a imunochemických analytických systémů specifikovaných pro jednotlivé laboratoře odštěpných závodů Krajské zdravotní, a.s. (KZ a.s.) (dále také jen „analyzátorů“), včetně příslušenství a SW se zajištěním školení v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích in vitro, jejich plného servisu vč. bezpečnostně technických kontrol dle návodu výrobce ev. validací a případné modernizace, a to vše po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky,
c) dodávka a instalace klimatizací a úpraven vody vhodných pro zajištění provozu nabízených analytických systémů v podmínkách instalace v KZ a.s.,
d) dodávka a instalace záložních zdrojů (UPS) s dostačující kapacitou pro chod všech systémů při výpadku elektrické energie, a to na dobu minimálně pro dokončení rozpracovaných analýz.
e) Úhrada nákladů spojených s reakreditací laboratoří dle ISO 15189

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 280 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
 • IČO: 25488627
 • Poštovní adresa:
  Sociální péče 3316/12A
  401 13, Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy