Veřejná zakázka: Laparoskopické věže

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1492
Systémové číslo: P19V00000041
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-007202
Datum zahájení: 01.03.2019
Nabídku podat do: 11.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Laparoskopické věže
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka laparoskopických věží v počtu dvou kusů s příslušenstvím, včetně
-dopravy zboží do místa plnění,
-montáže zboží,
-instalace zboží,
-uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
-provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
-instruktáže zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího, včetně vystavení protokolu o instruktáži,
-vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
-předání všech příslušných dokladů,
-záručního servisu dle ve smlouvě uvedených podmínek,
-likvidace obalového materiálu

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 710 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
 • IČO: 25488627
 • Poštovní adresa:
  Sociální péče 3316/12A
  401 13, Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Samostatné oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy