Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Laparoskopické věže
Odesílatel Hana Panznerová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2019 14:30:34
Předmět Vysvětlení / Oznámení - k podání nabídek

Vážení dodavatelé,
v š e ch n y nabídky podávejte do HLAVNÍ části veřejné zakázky.
Jednotlivé nabídky označte číslem příslušné části.