Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Laparoskopické věže
Odesílatel Hana Panznerová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.03.2019 09:34:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / zadávací dokumentace č. 2

Vážení,
dne 19.03.2019 ve 13:34:59 bylo na profilu zadavatele zveřejněno "vysvětlení zadávací dokumentace_1_PDF.pdf(228.44 KB)". Součástí tohoto vysvětlení je Dotaz č.5 a Odpověď na dotaz č. 5. Z důvodu administrativního pochybení, zadavatel podává Vysvětlení/Doplnění/ zadávací dokumentace č. 2, kde je odpověď na identický dotaz již opravena.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2_PDF.pdf (55.80 KB)