Veřejná zakázka: Část 2: Artroskopická věž

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 1506
Jedná se o část veřejné zakázky: Laparoskopické věže

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2: Artroskopická věž

Stručný popis předmětu:
Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka laparoskopických věží v počtu dvou kusů s příslušenstvím, včetně
-dopravy zboží do místa plnění,
-montáže zboží,
-instalace zboží,
-uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
-provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
-instruktáže zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího, včetně vystavení protokolu o instruktáži,
-vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
-předání všech příslušných dokladů,
-záručního servisu dle ve smlouvě uvedených podmínek,
-likvidace obalového materiálu


Předpokládaná hodnota

  • 1 650 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy