Veřejná zakázka: Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s. - dodávka a montáž

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1432
Systémové číslo: P18V00000324
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-041928
Datum zahájení: 30.11.2018
Nabídku podat do: 16.01.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s. - dodávka a montáž
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace výtahů včetně:
dopravy zboží do místa plnění,
demontáže a ekologické likvidace
montáže, instalace dle zadávací dokumentace a technické specifikace, a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti,
provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle zadávací dokumentace,
instruktáže pracovníků odboru správy a údržby nemovitostí (dále jen OSUN) případně dalších uživatelů a zaměstnanců zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži,
předání všech příslušných dokladů,
záručního servisu za podmínek uvedených v obligatorním návrhu smlouvy,
likvidace obalového materiálu,

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 160 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
 • IČO: 25488627
 • Poštovní adresa:
  Sociální péče 3316/12A
  401 13, Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Samostatné oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
adresa zadavatele

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy