Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s. - dodávka a montáž
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.12.2018 13:04:09
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek. Přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace je: upravený technický popis provedení nového výtahu - výtah č. 25 - Teplice a upravený technický popis provedení nového výtahu - výtah č. 7 - Teplice


Přílohy
- vysvětlení zadávací dokumentace č.2.pdf (1.25 MB)
- 04 Upravený technický popis provedení nového výtahu - výtah č.25 - Teplice.doc (48.00 KB)
- 04 Upravený technický popis provedení nového výtahu - výtah č.7 - Teplice.doc (47.50 KB)