Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s. - dodávka a montáž
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2019 16:03:41
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.