Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s. - dodávka a montáž
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2019 16:01:07
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumnetace č. 3.pdf (586.58 KB)
- míra vrchní stanice.jpg (63.25 KB)
- šachta pod spodní stanicí výtah 7.jpg (61.61 KB)
- šachta pod spodní stanicí.jpg (62.86 KB)