Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
2650/18 Smlouva o poskytování servisu_Amadeus_1359 19.12.2018
4600077266 Legato 19.12.2018
Dohoda o poskytování prémie z obchodní spolupráce za odběr výrobků - KZ 19.12.2018
Kupní smlouva - dodávka a montáž akumulační nádrže - prádelna - MNUL 19.12.2018
KZ_OOKC_2600098920_objednávka 19.12.2018
KZ_OOKC_2600098935_objednávka 19.12.2018
KZ_OOKC_2600098936_objednávka 19.12.2018
KZ_OOKC_2600098882_objednávka 18.12.2018
KZ_OOKC_2600098915_objednávka 18.12.2018
KZ_OSUN 2600098897 objednávka 18.12.2018
Smlouva o užívání vnitrostátního systému NSOL - KZ 18.12.2018
Smlouva o výpůjčce - VivanoTec Pro 3ks - chirurgie JIP - TP 18.12.2018
2600098806 JARKOVSKÝ 17.12.2018
2600098807 KURÝR 17.12.2018
Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb "A" - úprava podmínek spolupráce - KZ 17.12.2018
Dohoda o narovnání sporu a způsobu fakturace - KZ 17.12.2018
Smlouva + dodatek ke smlouvě o poskytování služeb "B" - úprava podmínek spolupráce - KZ 17.12.2018
Příkazní smlouva - provádění činnosti TDS - “Přístavba pro umístění nového pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu - DC 14.12.2018
Smlouva o výpůjčce + Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 01.06.2015 - prodloužení a změna místa umístění přístroje, MNUL 14.12.2018
1600016067_Cominfo_pristupovy_system_parkoviste_NEMCV 13.12.2018