Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
2600091568 KURÝR 25.05.2018
2600091630 JARKOVSKÝ 25.05.2018
2600091633 JARKOVSKÝ 25.05.2018
2600091634 KURÝR 25.05.2018
2600091636 JARKOVSKÝ 25.05.2018
KZ_DOPRCV_3600052502_montáž GPS pro DOPR CE 24.05.2018
Smlouva o výpůjčce - 3ks monitoru sedace BIS Vista - MNUL 24.05.2018
1064/18 - Motodlahy pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 4 - Motomed pro DK a HK 24.05.2018
2600091601-Gastroplus 24.05.2018
Regata Čechy a.s. - 1600015037 23.05.2018
4600073157_Promos 23.05.2018
Smlouva o dílo - realizace zakázky: Havarijní oprava nakládací rampy u kuchyně - DC 22.05.2018
Smlouva o dílo - stavební úpravy na odd. gynekologie - DC 22.05.2018
Smlouva o dílo - vypracování studie parkovacího domu - MNUL 22.05.2018
Smlouva o dodávce tepla 22.05.2018
Smlouva o výpůjčce - endoskopická věž s ICG zobrazováním - gynekologicko porodnické odd. - MNUL 22.05.2018
SoD Jan Majer - havarijní oprava nakládací rampy odd. Stravovacího provozu NEMDC, o.z. 22.05.2018
SoD Jan Majer - stavební úpravy na odd. gynekologie NEMDC, o.z. 22.05.2018
1028/2018 Defibrilátory pro Krajskou zdravotní, a.s. 22.05.2018
1029/2018 Defibrilátory pro Krajskou zdravotní a.s. - část 2 - Defibrilátor/monitor pro oddělení následné péče Nemocnice Most, o.z. 22.05.2018