Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o využívání služby ČSOB CEB - seznam účtů a nastavení služeb, seznam zmocnění 18.09.2018
Soukup_provizorní zajištění statiky stropu_Dětské_NEMTP 18.09.2018
1600015538 - Pavel Kušej 18.09.2018
1931/18 Nový pavilon COS včetně JIP a standardních lůžek, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - projektové práce III. - 1246 18.09.2018
2600095283-Alimpex 18.09.2018
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou USTEKINUMAB 14.09.2018
KZ_OOKC_3600054382_objednávka 14.09.2018
KZ_OSUN 2600095208 objednávka 14.09.2018
Smlouva o dílo č. 2017-001 - „Topení – výměna termostatických ventilů, budova D1“ 14.09.2018
Smlouva o dílo - výměna dřevěných oken budova B - Poliklinika - CV 14.09.2018
1869/2018 Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou MESOCAIN - 1283 14.09.2018
1871/18 rámcová dohoda Dodávky drogerie a čistících prostředků_část 1_1174 14.09.2018
1872/18 rámcová dohoda Dodávky drogerie a čistících prostředků_část 3_1174 14.09.2018
1873/18 rámcová dohoda Dodávky drogerie a čistících prostředků_část 4_1174 14.09.2018
2600095121-Alimpex 12.09.2018
Darovací smlouva - léčivé přípravky s účinnou látkou NINTEDANIB-ESILÁ - klinické hodnocení č. 1199-0227 - MNUL 11.09.2018
Kupní smlouva - Colibri II - MNUL 11.09.2018
Kupní smlouva - Kostní stroj 2 - BPL II Reamer/Drill, BPL II oscilator - MO 11.09.2018
Kupní smlouva - zdravotnický vozík ZV1356N* - KAPIM MNUL 11.09.2018
Smlouva o dílo, praní prádla 11.09.2018