Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Zkapacitnění stávající vzduchotechnické jednotky pro centrální operační sály, budovy "B" - MO 28.05.2018
Smlouva o příspěvku na zdravotní vyšetření 28.05.2018
Smlouva o úpravě některých povinností při výkonu práva společného hopodaření s majetkem a dodávce služeb a prací 28.05.2018
Smlouva o výpůjčce - transportní monitor Carescape B450 vč. Přísl. - ARO TP 28.05.2018
1090/18 Kupní smlouva Transportní lehátka 1188 část 1 28.05.2018
Kupní smlouva - elektrokoagulace FX-8CAS pro kardiochirurgii - MNUL 25.05.2018
Kupní smlouva - laboratorní mrazící box BioPlus - nemocnice Chomutov - pracoviště Most 25.05.2018
KZ_OSUN 2600091651 objednávka 25.05.2018
Smlouva o dílo - Datové a telekomunikační propojeni objektů Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. 25.05.2018
Smlouva o dílo - nástavba 3. NP na pavilon COS - projektový a inženýrský servis - TP 25.05.2018
Smlouva o dílo - sterilizace dodaného materiálu - DC 25.05.2018
Smlouva o výpůjčce - 4K endoskopická věž - TP a DC 25.05.2018
1066/18 Kupní smlouva VZ Pojízdný skiaskopický přístroj s C-ramenem 1136 25.05.2018
2600091565 JARKOVSKÝ 25.05.2018
2600091567 JARKOVSKÝ 25.05.2018
2600091568 KURÝR 25.05.2018
2600091630 JARKOVSKÝ 25.05.2018
2600091633 JARKOVSKÝ 25.05.2018
2600091634 KURÝR 25.05.2018
2600091636 JARKOVSKÝ 25.05.2018