Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. - II“
nadlimitní Hodnocení 02.07.2016 29.08.2016 10:00
Dodávka plicních ventilátorů pro NIP, DIOP - Nemocnice Most, o.z.
podlimitní Hodnocení 20.04.2016 06.05.2016 10:00
„Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.“
podlimitní Zadáno 15.04.2016 09.05.2016 10:00
KZ - rekonstrukce a modernizace technologického vybavení prádelny - změna termínu pro podání nabídek viz. bod VI. 3
nadlimitní Hodnocení 06.04.2016 13.06.2016 10:00
Videogastroskop, videokolonoskop
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.03.2016 31.03.2016 10:00
Zpracování energetických auditů objektů Krajské zdravotní, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2016 22.02.2016 10:00
PD na revitalizaci komunikací v areálu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.01.2016 25.01.2016 23:00
Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem
nadlimitní Zadáno 09.12.2015 22.12.2015 10:00
Dodávka plicních ventilátorů
podlimitní Hodnocení 05.12.2015 22.01.2016 10:00
Dodávka plicních ventilátorů - část 1
podlimitní Zadáno 05.12.2015 05.01.2016 10:00
Dodávka plicních ventilátorů - část 2
podlimitní Zadáno 05.12.2015 05.01.2016 10:00
Dodávka plicních ventilátorů - část 3
podlimitní Zadáno 05.12.2015 08.02.2016 10:00
Dodávka nemocničních lůžek s příslušenstvím pro KZ a.s. - část 1
nadlimitní Zadáno 13.11.2015 06.01.2016 10:00
Dodávka nemocničních lůžek s příslušenstvím pro KZ a.s. - část 3
nadlimitní Zadáno 13.11.2015 01.02.2016 10:00
Dodávka nemocničních lůžek s příslušenstvím pro KZ a.s. – rámcová smlouva
nadlimitní Hodnocení 13.11.2015 06.01.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016