Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Distributor léků pro KZ, a.s.
nadlimitní Zadáno 26.03.2012 03.05.2012 10:00
Poskytování služeb dostupnosti materiálního zabezpečení laboratorních vyšetření
nadlimitní Zadáno 26.03.2012 25.05.2012 10:00
Dodávka ultrazvukového přístroje nejvyšší třídy pro gynekologickou, porodnickou a fetální diagnostiku
podlimitní Zadáno 05.03.2012 29.03.2012 12:00
MODERNIZACE INFORMAČNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ - DODAVATEL AKTIVITY I. II. ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI
nadlimitní Zadáno 24.02.2012 17.04.2012 15:00
Revize a zkoušky elektrických zařízení do 1000 V včetně hromosvodů
nadlimitní Zadáno 17.02.2012 26.03.2012 10:00
Dodávka projektové dokumentace – Komplexní onkologické centrum Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 10.02.2012 09.08.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016