Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zřízení jednodenní gynekologické chirurgie a provedení rekonstrukce pracoviště zákrokového sálu gynekologie
podlimitní Zadáno 01.11.2012 19.11.2012 11:00
Pořízení pacientských monitorů pro Krajskou zdravotní, a.s.
podlimitní Zadáno 23.10.2012 14.11.2012 10:00
Projektová dokumentace - Vzduchotechnika operačních sálů nemocnice Děčín, o.z.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.09.2012 05.10.2012 10:00
Zpracování projektové dokumentace pro optimalizaci stravovacích provozů Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. a Nemocnice Chomutov,o.z.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2012 05.10.2012 10:00
Odstraňování nebezpečných odpadů pro Krajskou zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2012 27.09.2012 10:00
Operační stůl pro oddělení Urologie
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2012 27.09.2012 10:00
Pečovatelská lůžka pro Krajskou zdravotní, a.s.- Nemocnici Děčín, o.z.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2012 27.09.2012 10:00
Plynový chromatograf s plamenoionisačním detektorem ke stanovení těkavých látek
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2012 25.09.2012 10:00
Podpora perimetru počítačové sítě Krajské zdravotní, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2012 07.09.2012 10:00
Rekonstrukce střešního pláště ubytovny, Krajska zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2012 05.09.2012 10:00
Rekonstrukce vstupních prostorů a sádrovny pavilonu F - Krajska zdravotní, a.s., Nemocnice Teplice, o.z.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2012 05.09.2012 10:00
Dodávka routeru pro Krajskou zdravotní, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2012 04.09.2012 10:00
Ultrazvukový přístroj pro Krajskou zdravotní, a.s.- Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2012 03.09.2012 10:00
Nákup licencí antivirového SW pro koncové stanice a file servery
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2012 03.08.2012 10:00
Mikroobjemový UV/Vis spektrofotometr pro kvantitativní analýzu nukleových kyselin a proteinů.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2012 02.07.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016