Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD na revitalizaci komunikací v areálu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.01.2016 25.01.2016 23:00
Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem
nadlimitní Zadáno 09.12.2015 22.12.2015 10:00
Dodávka plicních ventilátorů
podlimitní Hodnocení 05.12.2015 22.01.2016 10:00
Dodávka plicních ventilátorů - část 1
podlimitní Zadáno 05.12.2015 05.01.2016 10:00
Dodávka plicních ventilátorů - část 2
podlimitní Zadáno 05.12.2015 05.01.2016 10:00
Dodávka plicních ventilátorů - část 3
podlimitní Zadáno 05.12.2015 08.02.2016 10:00
Dodávka nemocničních lůžek s příslušenstvím pro KZ a.s. - část 1
nadlimitní Zadáno 13.11.2015 06.01.2016 10:00
Dodávka nemocničních lůžek s příslušenstvím pro KZ a.s. - část 3
nadlimitní Zadáno 13.11.2015 01.02.2016 10:00
Dodávka nemocničních lůžek s příslušenstvím pro KZ a.s. – rámcová smlouva
nadlimitní Hodnocení 13.11.2015 06.01.2016 10:00
Mobilní skiagrafické rtg přístroje pro radiodiagnostická oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. a Nemocnice Most, o.z.
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2015 23.11.2015 13:00
Poskytnutí bankovních služeb a kontokorentního úvěru pro Krajskou zdravotní, a. s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.10.2015 05.11.2015 10:00
Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a. s. – 2. opakovaná výzva
nadlimitní Hodnocení 07.09.2015 02.11.2015 10:00
ČÁST 1 - Dodávka sanitních vozidel pro Krajskou zdravotní,a.s. - Sanitní vozidla třída A2 - 7 ks
nadlimitní Zadáno 04.09.2015 20.11.2015 13:00
ČÁST 2 - Dodávka sanitních vozidel pro Krajskou zdravotní,a.s. - Sanitní vozidla třída B - 2 ks
nadlimitní Zadáno 04.09.2015 20.11.2015 13:00
Dodávka sanitních vozidel pro Krajskou zdravotní,a.s. - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
nadlimitní Vyhodnoceno 04.09.2015 20.11.2015 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016