Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka SZM pro oddělení kardiologie - kardiostimulátory, implantabilní kardiovertery - defibrilátory - Část 4. Kardiostimulátory s minimalizací nežádoucí komorové stimulace PREMIUM
nadlimitní Zadáno 22.08.2014 20.02.2015 10:00
Dodávka SZM pro oddělení kardiologie - kardiostimulátory, implantabilní kardiovertery - defibrilátory - Část 6. Kardiovertery BASIC
nadlimitní Zadáno 22.08.2014 20.02.2015 10:00
Dodávka SZM pro oddělení kardiologie - kardiostimulátory, implantabilní kardiovertery - defibrilátory - Část 7. Kardiovertery PREMIUM - s možností vzdálené kontroly pacienta
nadlimitní Zadáno 22.08.2014 20.02.2015 10:00
Dodávka SZM pro oddělení kardiologie - kardiostimulátory, implantabilní kardiovertery - defibrilátory - Část 8. Kardiovertery PREMIUM - s možností vyšetření magnetickou rezonancí
nadlimitní Zadáno 22.08.2014 20.02.2015 10:00
Dodávka SZM pro oddělení kardiologie - kardiostimulátory, implantabilní kardiovertery - defibrilátory - Část 9. Kardiostimulátory PREMIUM - s možností pokročilého nastavení parametrů zpracování signálů
nadlimitní Zadáno 22.08.2014 20.02.2015 10:00
Dodávka 4 ks ultrazvuků
podlimitní Vyhodnoceno 25.07.2014 15.08.2014 10:00
Dodávka 4 ks ultrazvuků část A - ARO Děčín
podlimitní Zadáno 25.07.2014 01.09.2014 10:00
Pojízdné skiaskopické rtg přístroje s C ramenem
podlimitní Vyhodnoceno 22.07.2014 13.08.2014 10:00
Pojízdné skiaskopické rtg přístroje s C ramenem - část A
podlimitní Zadáno 22.07.2014 13.08.2014 10:00
Pojízdné skiaskopické rtg přístroje s C ramenem - část B
podlimitní Zadáno 22.07.2014 13.08.2014 10:00
Chirurgický šicí materiál pro Krajskou zdravotní, a.s.
nadlimitní Vyhodnoceno 08.07.2014 29.10.2014 10:00
Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center v Krajské zdravotní, a.s.
nadlimitní Hodnocení 30.06.2014 28.11.2014 10:00
Pořízení dvou velkoobjemových chlazených centrifug ke zpracování krevních vaků
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2014 10.06.2014 10:00
Inovace a obnova zobrazovací techniky KZ, a.s.
nadlimitní Hodnocení 19.03.2014 13.05.2014 10:00
Inovace a obnova zobrazovací techniky KZ, a.s. Část 1 - Univerzální digitální RTG skiagrafický přístroj s přímou či nepřímou konverzí obrazu
nadlimitní Zadáno 19.03.2014 09.06.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016