Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce II.
nadlimitní Zadáno 21.05.2021 18.07.2021 14:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – EKG přístroj II.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 27.05.2021 12:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Laboratorní přístroje – separátor krevních složek II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2021 24.05.2021 10:00
Vybudování centrálního záložního zdroje UPS 40kVA, včetně vybudování nových zálohových okruhů pro Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2021 15.06.2021 10:00
Koupě části obchodního závodu Krajské majetkové, příspěvkové organizace, střediska Lužická nemocnice Rumburk
nadlimitní Zadáno 23.04.2021 14.06.2021 08:00
EKG přístroje včetně pozáručního servisu II.
nadlimitní Zadáno 19.04.2021 24.05.2021 10:00
Due diligence – posouzení nejvhodnější formy zajišťování zdravotních služeb v oblasti Šluknovského výběžku
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 21.04.2021 13:00
Dialyzační přístroje a mobilní úpravny vody - část 2 - Mobilní úpravna vody na principu reverzní osmózy (Nemocnice Chomutov, o.z., ARO oddělení a Nemocnice Děčín, o.z., Nefrologicko-dialyzační oddělení)
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2021 26.04.2021 10:00
Dialyzační přístroje a mobilní úpravny vody - část 1- Přístroj pro kontinuální dialýzu CRRT (Nemocnice Chomutov, o.z., ARO oddělení)
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2021 26.04.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Dialyzační přístroje a mobilní úpravny vody
VZ malého rozsahu Zadávání 15.04.2021
Dodávky kancelářského a jiného nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021 - ČÁST 2 - Sedací nábytek
nadlimitní Zadáno 09.04.2021 14.05.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Instrumentária pro osteosyntézy kostí III.
nadlimitní Zadáno 09.04.2021 14.05.2021 10:00
Dodávky kancelářského a jiného nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021
nadlimitní Zadávání 08.04.2021
Dodávky kancelářského a jiného nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021 - ČÁST 1 - Kancelářský a kuchyňský nábytek
nadlimitní Zadáno 08.04.2021 13.05.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Koagulace - část 1: Vysokofrekvenční koagulace pro Nemocnici Chomutov, o.z.
nadlimitní Zadáno 01.04.2021 08.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016