Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zřízení zákrokového sálu brachyterapie vč. nástavby 2.NP, Komplexní onkologické centrum V Podhájí, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.- stavební práce
Odesílatel Monika Ondová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.06.2021 14:55:24
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace_č. 3

Viz příloha.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace_č. 3_2590.pdf (197.30 KB)
- Vyjádření statika.pdf (429.66 KB)
- KOC Ústí-slepý (14.6.2021).xlsx (493.97 KB)
- H21001PP-D.1.2.100-00 Technická zpráva.pdf (463.63 KB)
- H21001PP-D.1.2.116-00 Statický výpočet.pdf (2.04 MB)
- Příloha č. 2 Obligatorní návrh smlouvy o dílo_aktualizováno 16.06.2021.doc (240.50 KB)