Veřejná zakázka: SERVISNÍ SMLOUVA NA PRODUKTY SPOLEČNOSTI  STAPRO s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 812
Systémové číslo: P16V00000050
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 638929
Na základě předběžného oznámení:
Servisní smlouva na produkty společnosti STAPRO s.r.o.
Počátek běhu lhůt: 27.06.2016
Nabídku podat do: 30.06.2016 22:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SERVISNÍ SMLOUVA NA PRODUKTY SPOLEČNOSTI  STAPRO s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování servisní podpory informačních systémů :
1. Nemocniční informační systém FONS Enterprise
2. Laboratorní informační systém FONS Openlims
které zadavatel používá ve všech svých odštěpných závodech.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Výchozí podmínky a zdůvodnění postupu zadavatele
  Činnosti vymezené v předmětu zakázky budou vykonávány na autorském díle ve smyslu zákona číslo 121/2000 Sb. a společnost STAPRO s.r.o. je jediným vykonavatelem majetkových a autorských práv.
  Touto výše uvedenou skutečností jsou naplněny zákonné podmínky pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, a to za splnění podmínek daných ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) zákona, podle kterého může zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění tehdy, jestliže veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
 • IČO: 25488627
 • Poštovní adresa:
  Sociální péče 3316/12A
  401 13, Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky