Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: SERVISNÍ SMLOUVA NA PRODUKTY SPOLEČNOSTI  STAPRO s.r.o.
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování servisní podpory informačních systémů :
1. Nemocniční informační systém FONS Enterprise
2. Laboratorní informační systém FONS Openlims
které zadavatel používá ve všech svých odštěpných závodech.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Elektronické podpisy:

Uveřejnit JŘBU (JŘSU zahájené výzvou) na Profilu ihned po zahájení: Ne
Zdůvodnění použití jednacího řízení: Výchozí podmínky a zdůvodnění postupu zadavatele
Činnosti vymezené v předmětu zakázky budou vykonávány na autorském díle ve smyslu zákona číslo 121/2000 Sb. a společnost STAPRO s.r.o. je jediným vykonavatelem majetkových a autorských práv.
Touto výše uvedenou skutečností jsou naplněny zákonné podmínky pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, a to za splnění podmínek daných ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) zákona, podle kterého může zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění tehdy, jestliže veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem.
Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 30. 06. 2016 22:00
Počátek běhu lhůt: 27. 06. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: