Public contract: SERVISNÍ SMLOUVA NA PRODUKTY SPOLEČNOSTI  STAPRO s.r.o.

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 812
System number: P16V00000050
Under the Act: no. 137/2006 Coll.
Registration number in VVZ: 638929
Upon prior information notice:
Servisní smlouva na produkty společnosti STAPRO s.r.o.
Date of start: 27.06.2016
Tender submit to: 30.06.2016 22:00

Title, type and description of public contract

 • Title: SERVISNÍ SMLOUVA NA PRODUKTY SPOLEČNOSTI  STAPRO s.r.o.
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování servisní podpory informačních systémů :
1. Nemocniční informační systém FONS Enterprise
2. Laboratorní informační systém FONS Openlims
které zadavatel používá ve všech svých odštěpných závodech.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: negotiated procedure without prior publication
  Justification of using negotiated procedure:
  Výchozí podmínky a zdůvodnění postupu zadavatele
  Činnosti vymezené v předmětu zakázky budou vykonávány na autorském díle ve smyslu zákona číslo 121/2000 Sb. a společnost STAPRO s.r.o. je jediným vykonavatelem majetkových a autorských práv.
  Touto výše uvedenou skutečností jsou naplněny zákonné podmínky pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, a to za splnění podmínek daných ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) zákona, podle kterého může zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění tehdy, jestliže veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem.
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Krajská zdravotní, a.s.
 • CRN: 25488627
 • Postal address:
  Sociální péče 3316/12A
  401 13, Ústí nad Labem
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60050521

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance