Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace - Dodávky zdravotnického a filtrového prádla pro Krajskou zdravotní, a.s., 2022 II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 3028
Systémové číslo: P22V00000235
Datum zahájení: 08.08.2022

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace - Dodávky zdravotnického a filtrového prádla pro Krajskou zdravotní, a.s., 2022 II.
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Zadavatel oznamuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), oprávněnost vést předběžné tržní konzultace („PTK“) s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly jeho potřebám a byly spolu s předmětem veřejné zakázky, nastaveny v souladu se ZZVZ. Zadavatel je připraven představit svůj záměr prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace dle § 33 ZZVZ okruhu potenciálních dodavatelů a diskutovat s nimi stěžejní zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky.
Zadavatel plánuje PTK realizovat formou osobního jednání. Den, čas a místo konání bude upřesněno zájemcům o předběžnou tržní konzultaci po vyplnění Příloha č. 2 – Žádost o účast v předběžné tržní konzultaci.
Během PTK zadavatel bude sdělovat pouze takové informace, které jsou veřejně dostupné nebo které se následně stanou součástí zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.
Zadavatel zveřejňuje tuto informaci a zároveň oslovuje pozvánkou ty dodavatele, kteří jsou mu známí jako možní dodavatelé předmětné veřejné zakázky.
Účast dalších relevantních dodavatelů v PTK je vítána.
---------------------------------------------------------
Všechny přílohy jsou vloženy v hlavní části zakázky DBID 3028 a zároveň odeslány s výzvou pro danou část zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
 • IČO: 25488627
 • Poštovní adresa:
  Sociální péče 3316/12A
  401 13, Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Samostatné oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy