Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace - Dodávky diagnostického materiálu a výpůjčka biochemických a imunochemických analyzátorů pro Krajskou zdravotní, a.s. II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2912
Systémové číslo: P22V00000122
Datum zahájení: 29.04.2022
Nabídku podat do: 05.05.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace - Dodávky diagnostického materiálu a výpůjčka biochemických a imunochemických analyzátorů pro Krajskou zdravotní, a.s. II.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel oznamuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), oprávněnost vést předběžné tržní konzultace („PTK“) s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly jeho potřebám a byly spolu s předmětem veřejné zakázky, nastaveny v souladu se ZZVZ. Zadavatel je připraven představit svůj záměr prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace dle § 33 ZZVZ okruhu potenciálních dodavatelů a diskutovat s nimi stěžejní zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky.
Zadavatel plánuje PTK realizovat formou osobního jednání. Den, čas a místo konání bude upřesněno zájemcům o předběžnou tržní konzultaci po vyplnění Příloha č. 2 – Žádost o účast v předběžné tržní konzultaci.
Během PTK zadavatel bude sdělovat pouze takové informace, které jsou veřejně dostupné nebo které se následně stanou součástí zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.
Zadavatel zveřejňuje tuto informaci a zároveň oslovuje pozvánkou ty dodavatele, kteří jsou mu známí jako možní dodavatelé předmětné veřejné zakázky.
Účast dalších relevantních dodavatelů v PTK je vítána.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
 • IČO: 25488627
 • Poštovní adresa:
  Sociální péče 3316/12A
  401 13, Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy